Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 01 tháng 12 năm 2023, 14:33:21
Khánh Hòa chuyển đổi hơn 339 ha từ trồng lúa sang trồng cây hằng năm khác
Linh Đan - 28/03/2023 14:03
 
Năm 2023, toàn tỉnh Khánh Hòa sẽ chuyển đổi 339,5 ha từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm khác.

Ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất lúa tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

Theo đó, năm 2023, toàn tỉnh Khánh Hòa sẽ chuyển đổi 339,5 ha từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm khác. Cụ thể, toàn huyện Vạn Ninh chuyển đổi 49,5 ha (trong đó, chuyển đổi 19,5 ha cây trồng trên đất lúa 2 vụ và 30 ha trên đất lúa 1 vụ). Toàn thị xã Ninh Hòa chuyển đổi 248,5 ha (trong đó, chuyển đổi 50,1 ha cây trồng trên đất lúa 2 vụ và 198,4 ha trên đất lúa 1 vụ). Toàn huyện Diên Khánh chuyển đổi 6 ha (trong đó, chuyển đổi 4 ha cây trồng trên đất lúa 2 vụ và 2 ha trên đất lúa 1 vụ). Toàn huyện Khánh Vĩnh chuyển đổi 5ha trên đất lúa 2 vụ sang trồng cây hàng năm khác.

Mục đích của kế hoạch chuyển đổi này nhằm chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác có hiệu quả kinh tế cao hơn, phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng của địa phương, thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu; hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu liên kết chuỗi giá trị phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Đối với việc chuyển đổi cây trồng này, UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, giải pháp về chính sách là giải pháp hết sức quan trọng. Ngoài việc thực hiện các hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tỉnh Khánh Hòa sẽ xây dựng và ban hành các chính sách hỗ trợ đặc thù nhằm đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Đồng thời, địa phương này tiếp tục nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh chính sách theo hướng khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững; tiếp tục hoàn thiện và triển khai cơ chế chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Khánh Hòa sẽ hoàn thiện chính sách đất đai theo hướng quản lý chặt chẽ, bảo vệ và nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp; thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai trên cơ sở hình thành thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp, bảo vệ quyền lợi của nông dân; tạo điều kiện cho nông dân sử dụng linh hoạt đất trồng lúa để tăng thu nhập.

Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa còn mở rộng mạng lưới hoạt động tín dụng tại các vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn; đa dạng hóa các hình thức cho vay và cung ứng dịch vụ đối với dân cư ở khu vực nông thôn nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng, tín dụng cho nông dân và doanh nghiệp để vốn tín dụng trở thành một trong các kênh đầu tư quan trong cho phát triển doanh nghiệp.

Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư