Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 01 tháng 10 năm 2023, 06:52:02
Khánh Hòa thực hiện điều tra doanh nghiệp để tính chỉ tiêu GRDP
Linh Đan - 18/04/2022 08:03
 
Việc điều tra doanh nghiệp năm 2022 tại Khánh Hòa ngoài phục vụ công tác quản lý, còn hỗ trợ thống kê để tính chỉ tiêu tổng sản phẩm (GRDP).
Dự an
Thời gian gần đây, Khánh Hòa có khá nhiều doanh nghiệp kinh doanh, đầu tư, môi giới bất động sản. Ảnh: P.V

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký văn bản khẩn về việc thực hiện điều tra doanh nghiệp năm 2022. Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Cục Thống kê tỉnh là cơ quan chủ trì thực hiện cuộc điều tra doanh nghiệp, phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện đầy đủ các nội dung cuộc điều tra doanh nghiệp theo đúng quy định của phương án điều tra.

Cụ thể, Cục Thống kê tỉnh phối hợp với Cục Thuế tỉnh rà soát, cập nhật số lượng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy mô và tình trạng hoạt động; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các điều tra viên, giám sát viên, người cung cấp thông tin của doanh nghiệp và các đối tượng có liên quan; triển khai thực hiện thu thập thông tin về doanh nghiệp bằng hình thức trực tuyến (webform) đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các nội dung cuộc điều tra doanh nghiệp theo đúng phương án; cung cấp thông tin cho Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế tỉnh, cơ quan báo, đài địa phương danh sách doanh nghiệp không thực hiện kê khai hoặc không hợp tác với điều tra viên trong việc cung cấp thông tin theo quy định (nếu có) phục vụ việc công khai.

Cục Thuế tỉnh cung cấp cho Cục Thống kê danh sách và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/12/2021 và các doanh nghiệp thành lập mới năm 2021; phối hợp với Cục Thống kê rà soát số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy mô và tình trạng hoạt động; tuyên truyền về cuộc điều tra doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, đồng thời gửi email về trang web kê khai trực tuyến, hướng dẫn cách đăng nhập… đến từng doanh nghiệp được chọn điều tra; công khai tên, địa chỉ các doanh nghiệp không thực hiện kê khai hoặc không hợp tác với điều tra viên trong quá trình cung cấp thông tin (nếu có); chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thống kê trong công tác rà soát, tuyên truyền và thu thập thông tin các doanh nghiệp trên địa bàn, khu vực quản lý.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Thống kê thực hiện công tác tuyên truyền để các đơn vị điều tra hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra; kê khai đúng, đầy đủ các nội dung điều tra theo quy định…

Việc điều tra doanh nghiệp kể trên nhằm thực hiện Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia; Quyết định số 1793/QĐ-BKHĐT ngày 12/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ủy quyền cho Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê ký quyết định tiến hành điều tra thống kê được phân công trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia; Quyết định số 966/QĐ-TCTK ngày 21/9/2021 của Tổng cục Thống kê ban hành phương án điều tra doanh nghiệp năm 2022, nhằm thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã với mục đích phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế - xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và địa phương, phục vụ tính chỉ tiêu Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Khẩn trương giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột
Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Khánh Hoà và Đắk Lắk khẩn trương thực hiện giải phóng mặt bằng, bố trí nguồn lực hoàn thành dự án cao tốc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư