Đặt mua báo in| Ngày 31 tháng 01 năm 2023, 15:01:21
Khó đủ bề, Đạm Hà Bắc cả năm không trả được một đồng lãi
Thanh Thủy - 04/02/2020 13:52
 
Trong khi gia nguyên liệu đầu vào tăng, thị trường phân bón urê lại gặp khó khiến giá bán phải giảm mạnh. Lỗ lũy kế đến cuối năm 2019 đã vượt 20% so với vốn điều lệ, xấp xỉ 3.285 tỷ đồng.
Đạm Hà Bắc thua lỗ năm thứ 5 liên tiếp
Đạm Hà Bắc thua lỗ năm thứ 5 liên tiếp

CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (mã DHB) tiếp tục lỗ thêm 217 tỷ đồng trong quý IV, kéo lợi nhuận sau thuế cả năm âm 637 tỷ đồng, cao gấp đôi khoản lỗ năm trước.

Doanh thu cả năm 2019 giảm gần 10%. Đồng thời, mỗi đồng doanh thu thu về, khoản lợi nhuận gộp Đạm Hà Bắc có được sau khi trừ giá vốn cũng ít hơn. Tỷ suất lợi nhuận gộp năm nay chỉ đạt 11,7% trong khi cùng kỳ đạt 20%.

“Hai nguyên nhiên liệu sản xuất chủ yếu gồm than và điện liên tục tăng giá, tới 7% so với quý IV/2018. Giá bán trên thị trường giảm sâu và không đủ bù đắp chi phí do các chi phí cố định (khấu hao tài sản cố định và lãi vay đầu tư)  tăng cao”,  Tổng giám đốc Nguyễn Đức Ninh giải thích thêm.  

Lợi nhuận sau thuế Đạm Hà Bắc các năm gần đây
Lợi nhuận sau thuế Đạm Hà Bắc các năm gần đây

Chi phí lãi vay thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn (khoảng 30% tổng doanh thu), phát sinh từ khoản vay tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB). Lãi suất vay vốn bình quân là 10,78%/năm, tuy nhiên, Đạm Hà Bắc đang phải chịu lãi phạt trên số tiền chậm trả bằng gấp rưỡi lãi suất trong hạn, có khoán vay với lãi phạt 18%/năm.

Cả năm 2019, chi phí lãi vay của doanh nghiệp đạt 840 tỷ đồng, tăng gần 14% so với năm trước và đều chưa thanh toán cho ngân hàng. Số dư các khoản vay nợ ngân hàng đến cuối năm 2019 gần 7.500 tỷ đồng, một phần dư nợ gốc đã được thanh toán (khoảng 200 tỷ đồng).

Ngoài câu chuyện khó khăn về kinh doanh, lãnh đạo Đạm Hà Bắc cho biết việc đưa phân bón thành đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo Luật thuế 71/2014/QH13 tiếp tục gây bất lợi kép do công ty vừa không được hoàn thuế đầu vào vừa giảm sức cạnh tranh so với hàng nhập khẩu. Đây cũng là vấn đề nhiều doanh nghiệp phân bón đã lên tiếng các năm gần đây.

Với mức vốn điều lệ 2.722 tỷ đồng, Đạm Hà Bắc là một trong doanh nghiệp sản xuất phân bón có quy mô vốn điều lệ lớn. Tuy nhiên, kinh doanh thua lỗ liên tục 5 năm qua khiến lỗ lũy kế đến cuối năm 2019 đã tăng lên 3.285 tỷ đồng, vượt 20% vốn điều lệ. Vốn chủ sở hữu hiện đã âm hơn 510 tỷ đồng.

Đạm Hà Bắc trong vòng xoáy nợ nần
Không chỉ liên tục thua lỗ trong nhiều năm qua, Đạm Hà Bắc đang phải đối diện với áp lực về vay nợ, trả lãi, khiến kiểm toán đặt nghi vấn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư