Khoảng 54 tỷ USD được huy động cho xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2019
Tính chung 4 năm 2016-2019 của giai đoạn 2, tổng nguồn vốn huy động cho xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt 1,27 triệu tỷ đồng (tương đương 54 tỷ USD- trong đó, ngân sách Nhà nước cấp trực tiếp khoảng 7,45 tỷ USD), cao hơn 50% so với cả 5 năm của giai đoạn 1 (2011-2015).

Đây là thông tin vừa được công bố tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 và đánh giá cơ chế phân bổ nguồn lực, sử dụng nguồn vốn ngân sách phục vụ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vừa được tổ chức sáng 25/06 tại tỉnh Bến Tre.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Văn Hiếu; Thứ trưởng Bộ NN&PTN Nguyễn Thành Nam; ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, cùng các đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở NN&PT NT các tỉnh/thành phố,…

Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau 9 năm triển khai thực hiện, chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cả nước đạt được một số kết quả có thể kể đến như có 4.402 xã (đạt 49,38%) số xã đạt chuẩn nông thôn mới (tính đến tháng 06/2019), 76 đơn vị cấp huyện thuộc 34 tỉnh/thành phố thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đặc biệt, Đồng Nai, Nam Định, Bình Dương và Đà Nẵng là 4 tỉnh/thành phố đầu tiên của cả nước có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Các kết quả trên đã góp phần hoàn thành và vượt các mục tiêu giai đoạn 5 năm 2016-2020 sớm hơn 1 năm so với kế hoạch của Quốc hội và Chính phủ giao. 

Được biết, trong 3 năm của giai đoạn 2 (từ 2016-2018) tổng nguồn lực huy động cho NTM là trên 900.000 tỷ đồng (vượt cả 5 năm của giai đoạn 1). Trong đó, vốn tín dụng chiếm 62,43% với 512.450 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình/dự án khác là hơn 96.000 tỷ đồng (chiếm 11,71%), đối ứng bố trí trực tiếp từ ngân sách địa phương là gần 92.000 tỷ đồng (chiếm 11,2%), vốn từ doanh nghiệp là 39.480 tỷ đồng (chiếm 4,81%), hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách Trung ương chiếm 2,94%, với hơn 24.000 tỷ đồng,…

Dự kiến năm 2019 cả nước có thể huy động được khoảng 367.856 tỷ đồng từ các nguồn lực để đầu tư thực hiện Chương trình. Trong đó, Ngân sách Trung ương chiếm khoảng 3,6% (với hơn 13.300 tỷ đồng), đối ứng bố trí trực tiếp từ ngân sách địa phương khoảng 12% (với hơn 44.000 tỷ đồng), tín dụng khoảng 63,5% (hơn 233.000 tỷ đồng),…

Như vậy, tính chung cả 4 năm 2016-2019 của giai đoạn 2, tổng nguồn vốn huy động cho xây dựng NTM đạt 1,27 triệu tỷ đồng (tương đương 54 tỷ USD- trong đó, ngân sách Nhà nước cấp trực tiếp khoảng 7,45 tỷ USD), cao hơn 50% so với cả 5 năm của giai đoạn 1 (2011-2015).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình huy động và sử dụng vốn gặp phải nhiều khó khăn như nguồn lực xây dựng NTM thời gian qua chủ yếu vẫn là nguồn đầu tư công và nguồn tín dụng, mức độ tham gia của doanh nghiệp còn hạn chế,…Thêm vào đó, việc cân đối nguồn vốn ngân sách trung ương cũng chưa thực hợp lý, chủ yếu tập trung vào năm 2019 và năm 2020, với trên 62% tổng số vốn.

Quá trình xây dựng NTM được đánh giá, chỉ có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, do đó thời gian tới cần có nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn như tập trung rà soát mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch để bổ sung thêm mục tiêu cho chương trình, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã,…

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Trung Nam, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng và truyền thông (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố quyết định trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cũng như cờ thi đua cấp Bộ và bằng khen của Bộ trưởng nhằm ghi nhận thành tich xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. 

Thị Hồng

Tag:
Bình luận của bạn về bài viết...