Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 12 năm 2022, 03:59:30
Khoáng sản Dương Hiếu tính "đầu hàng" với dự án Nhà hàng Thuần Việt
Chí Tín - 16/06/2020 17:35
 
Công ty cổ phần Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (mã DHM, sàn HoSE) cho biết sẽ họp cổ đông vào ngày 29/6 tới.
Là doanh nghiệp kháng sản nên Dương Hiếu thiếu kinh nghiệm  trong việc vận hành Dự án nhà hàng
doanh nghiệp kháng sản nên Dương Hiếu thiếu kinh nghiệm trong việc vận hành dự án nhà hàng

Một trong những nội dung Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông là kế hoạch của Khoáng sản Dương Hiếu đối với dự án Nhà hàng Thuần Việt.

Theo đó, việc vận hàng dịch vụ nhà hàng đòi hỏi phải có chuyên môn sâu về lĩnh vực này.

Vì vậy, bên cạnh phương án tiếp tục thực hiện dự án Nhà hàng Thuần Việt, Hội đồng quản trị  Khoáng sản Dương Hiếu đưa thêm phương án chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần, hoặc cho thuê để tập trung nguồn lực tài chính vào mảng kinh doanh đá ốp lát và các mảng kinh doanh thương mại khác mà công ty có lợi thế.

Với số tiền còn lại chưa đầu tư cho dự án này, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn.

Ngoài dự án Nhà hàng Thuần Việt, Khoáng sản Dương Hiếu cũng gặp “trục trặc” tại một khoản đầu tư khác.

Theo Hội đồng quản trị Khoáng sản Dương Hiếu, việc góp vốn vào Công ty cổ phần Khai thác Khoáng sản miền Trung không đạt hiệu quả dù mất nhiều thời gian.

Khoáng sản miền Trung gặp khó khăn trong việc xin cấp phép các mỏ và không thực hiện được như kế hoạch đầu tư ban đầu. Vì vậy, Khoáng sản Dương Hiếu đã quyết định thoái toàn bộ vốn còn lại tại Khoáng sản miền Trung để linh hoạt nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh khác.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2020, Khoáng sản Dương Hiếu đặt mục tiêu doanh thu 1.618 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 43,7 tỷ đồng.

Trước đó, Khoáng sản Dương Hiếu đạt doanh thu thuần 1.112 tỷ đồng trong năm 2019, tăng trưởng 23,8% so với năm 2018; lợi nhuận sau thuế gần 4,7 tỷ đồng, giảm 25,94% so với năm 2018.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư