Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 10 năm 2021, 17:06:33
Khối ngoại có xu hướng mua ròng trái phiếu Chính phủ
Chí Tín - 01/11/2020 10:34
 
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2020, khối ngoại đã mua ròng trên 3.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp.
 Hội nghị Thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ
Hội nghị Thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ

Ngày 31/10/2020, HNX đã tổ chức Hội nghị Thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ  quý IV năm 2020.

Đây là hội nghị thường niên của HNX nhằm tổng kết hoạt động trên thị trường trái phiếu Chính phủ năm 2020 và đưa ra định hướng phát triển thị trường, kế hoạch hành động trong năm 2021. 

Thông tin đưa ra tại Hội nghị cho biết, trên thị trường sơ cấp 10 tháng đầu năm 2020, Kho bạch Nhà nước đã huy động được 260.116 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, tăng 17,8% so với cả năm 2019, đến nay đã đạt 100% kế hoạch năm.

kỳ hạn phát hành bình quân đạt 13,25 năm, giảm nhẹ so với năm 2019; lãi suất phát hành giảm trên tất cả các kỳ hạn so với năm 2019.

Đặc biệt trong tháng 3 và tháng 9, lãi suất chạm đáy 10 năm trở lại đây; lãi suất phát hành bình quân đạt 2,92%/năm, giảm 37% so với năm 2019; cơ cấu nhà đầu tư cho thấy khối bảo hiểm chiếm đến 54%, còn lại là khối ngân hàng thương mại và các công ty tài chính, quỹ đầu tư.

Trên thị trường thứ cấp, quy mô niêm yết đạt trên 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2019, kỳ hạn niêm yết bình quân được kéo dài tới 8,93 năm, tăng 8% so với năm 2019.

Gía trị giao dịch bình quân phiên 10 tháng đầu năm 2020 tiếp tục xu hướng tăng, đạt trên 9,6 nghìn tỷ đồng, tăng 6,4% so với năm 2019; giao dịch nhà đầu tư nước ngoài tuy có xu hướng giảm từ năm 2019 đến hiện tại, nhưng trong 10 tháng đầu năm 2020, khối ngoại có xu hướng mua ròng (trên 3 nghìn tỷ đồng).

Tỷ trọng giao dịch Repo có xu hướng giảm kể từ năm 2018, đạt dưới 50% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Về cơ cấu nhà đầu tư trên thị trường thứ cấp, ngân hàng thương mại vẫn là chủ thể giao dịch chính, chiếm tỷ trọng 82.5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, khối bảo hiểm có xu hướng tham gia ít đi, tỷ trọng giao dịch hiện đang chiếm 2,74% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Đại diện Kho bạc Nhà nước cho biết, công tác đấu thầu trái phiếu Chính phủ 10 tháng năm 2020 của Kho bạc Nhà nước chịu nhiều ảnh hưởng của các biến động kinh tế trong và ngoài nước.

Thị trường tài chính và tiền tệ biến động mạnh nửa đầu năm, ở một số thời điểm đầu năm thị trường thanh khoản kém, Kho bạc Nhà nước không huy động được vốn.

Tuy nhiên, thị trường cũng có 2 yếu tố hỗ trợ chính gồm thanh khoản thị trường dồi dào (Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành và bơm khối lượng lớn tiền đồng ra thị trường, tăng trưởng tín dụng chậm) và khối lượng trai phiếu đáo hạn lớn tạo nguồn tái đầu tư.

Kết quả trong 10 tháng năm 2020, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 260.116 tỷ đồng TPCP, tăng 17,8% so với cả năm 2019, hoàn thành 100% kế hoạch năm.

Năm 2021, Kho bạc Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục duy trì các giải pháp đã thực hiện năm 2020 nhằm huy động vốn đảm bảo cân đối ngân sách.

Kỳ hạn danh mục bình quân sẽ được duy trì ở mức 7 - 8 năm theo Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu đến năm 2030.

Kho bạc Nhà nước sẽ tập trung phát hành trái phiếu Chính phủ trả lãi cuối kỳ, phát hành linh hoạt trái phiếu long/short coupon.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước tiếp tục thực hiện phát hành bổ sung vào các mã trái phiếu Chính phủ đang lưu hành để tăng quy mô, giảm số lượng mã trái phiếu, duy trì quy mô 15.000 – 18.000 tỷ đồng/mã trái phiếu, hướng tới 1 tỷ USD...

Kho bạc Nhà nước cũng đang hoàn thiện để trình ban hành Thông tư hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ, dự kiến thực hiện từ đầu năm 2021.

Về phía HNX, ông Nguyễn Như Quỳnh, Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành HNX cho biết, HNX sẽ triển khai nghiệp vụ đấu thầu mua lại, hoán đổi trái phiếu, phát hành trái phiếu có lãi suất thả nổi và nghiệp vụ phát hành trái phiếu đảm bảo thanh khoản cho các PD (nhà tạo lập thị trường) theo Nghị định 95/2018/NĐ-CP và Thông tư 111/2018/TT-BTC.

Trên thị trường thứ cấp, HNX sẽ hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin của hệ thống giao dịch trái phiếu Chính phủ để hỗ trợ các hoạt động giao dịch, trong đó ưu tiên hoàn thành các hoạt động kết nối thanh toán với hạ tầng thanh toán mới.

Cũng tại Hội nghị, ông Dương Văn Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong năm 2021, VSD sẽ chuẩn bị sẵn sàng hệ thống và pháp lý để đáp ứng việc bù trừ và thanh toán cho các giao dịch của sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm.

Tại hội nghị, Kho bạc Nhà nước, HNX, VSD và Ngân hàng Chính sách Xã hội đã cùng nhau ký kết Biên bản thỏa thuận về việc phối hợp thực hiện đấu thầu, niêm yết, đăng ký, lưu ký và thanh toán trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng chính sách xã hội phát hành.

Thỏa thuận này nhằm thúc đẩy và hỗ trợ tổ chức phát hành là Ngân hàng chính sách xã hội trong công tác phát hành trái phiếu Chính phủ, với mục tiêu là tăng khối lượng phát hành, tạo thêm nguồn cung để thúc đẩy thanh khoản trên thị trường trái phiếu.

Sẽ có 2 phiên đấu giá tại HNX trong tháng 10
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết sẽ có 2 phiên đấu giá cổ phần diễn ra tại HNX trong tháng 10/2020.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư