Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 02 năm 2023, 22:48:28
Không còn tiền đền bù đột biến, lợi nhuận quý II/2022 của Cao su Phước Hoà giảm 32,6%
Duy Bắc - 20/07/2022 15:18
 
Quý II/2022, CTCP Cao su Phước Hoà (mã PHR) ghi nhận doanh thu đạt 241,35 tỷ đồng, giảm 49,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 54,8 tỷ đồng, giảm 32,6% so với cùng kỳ.

Theo đó, trong quý II/2022, Cao su Phước Hoà ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 241,35 tỷ đồng, giảm 49,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 54,8 tỷ đồng, giảm 32,6% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 14,1% lên 16,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 40,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 27,12 tỷ đồng về 40,27 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 18,4%, tương ứng giảm 7,03 tỷ đồng về 31,25 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 40,9%, tương ứng tăng thêm 6,87 tỷ đồng lên 23,67 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 10,3%, tương ứng tăng thêm 2,51 tỷ đồng lên 26,98 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 85,1%, tương ứng giảm 7,16 tỷ đồng về 1,25 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 606,89 tỷ đồng, giảm 19,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 353,87 tỷ đồng, tăng 108,5% so với cùng kỳ năm trước.

PHR ghi nhận tiền bồi thường thực hiện Dự án KCN đột biến trong 6 tháng đầu năm 2022 (Nguồn: BCTC).
PHR ghi nhận tiền bồi thường thực hiện dự án KCN đột biến trong 6 tháng đầu năm 2022 (Nguồn: BCTC).

Được biết, trong 6 tháng đầu năm mặc dù lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 22,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 41,9 tỷ đồng về 142,6 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 108,5% lên 353,87 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do trong kỳ, Công ty ghi nhận thu nhập khác là 293,7 tỷ đồng (tăng thêm 279,2 tỷ đồng so với cùng kỳ).

Theo thuyết minh Báo cáo tài chính, trong quý I/2022, Công ty ghi nhận thu tiền bồi thường thực hiện dự án khu công nghiệp là 289,4 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận, đây là tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi bàn giao đất thực hiện Dự án Khu công nghiệp VSIP 3. Như vậy, quý II/2022, Công ty không còn ghi nhận tiền bồi thường thực hiện dự án khu công nghiệp đột biến như quý I/2022.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản tăng nhẹ 1,58 tỷ đồng lên 6.028,7 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.114,3 tỷ đồng, chiếm 35,1% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.710,2 tỷ đồng, chiếm 28,4% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 541,2 tỷ đồng, chiếm 9% tổng tài sản và các tài sản khác.

Ngoài ra, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 2,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 11,4 tỷ đồng lên 429,1 tỷ đồng và chiếm 7,1% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/7, cổ phiếu PHR tăng 2.500 đồng lên 66.100 đồng/cổ phiếu.

Cao su Phước Hòa với rủi ro chậm được phê duyệt dự án
Kết quả kinh doanh của Cao su Phước Hòa có thể bị ảnh hưởng nặng nề bởi tiến độ phê duyệt kế hoạch chuyển đổi một phần quỹ đất sang...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư