Đặt mua báo in| Ngày 31 tháng 03 năm 2023, 12:41:19
Khung giá bán lẻ điện bình quân: Từ 1.826,22 đồng/kWh đến 2.444,09 đồng/kWh
T.T - 06/02/2023 14:00
 
Khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân sẽ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng vừa có hiệu lực và chưa làm thay đổi ngay giá điện bán lẻ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh.

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 02/2023/QĐ-TTg về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân.

Cụ thể, khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) như sau: Mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826,22 đồng/kWh; mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh.

So với mức khung cũ được quy định tại Quyết định số 34/2017/QĐ-TTg, giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu tăng 220 đồng/kWh, giá bán lẻ điện bình quân tối đa tăng 538 đồng/kWh.

Khi có biến độ lớn về các thông số tính toán khung giá, chi phí sản xuất kinh doanh điện và yêu cầu phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tính toán, điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm theo dõi, báo cáo Bộ Công thương, Bộ Tài chính khi có biến động lớn về các thông số tính toán khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, chi phí sản xuất kinh doanh điện và cần phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân.

Giá điện đứng im, EVN lo lỗ hơn 93.000 tỷ đồng
Nếu giá điện vẫn giữ nguyên như hiện nay thì đến hết tháng 5/2023, Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ không còn tiền trong tài...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư