Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 12 năm 2022, 18:34:51
KIDO đạt 8.322 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận tăng 47,4%
Chí Tín - 19/01/2021 17:03
 
Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO cho biết đạt 8.322 tỷ đồng doanh thu thuần năm 2020, hoàn thành 101,1% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 418 tỷ đồng, tăng 47,4% so với năm 2019.
KIDO sẽ đa dạng hóa sản phẩm trong ngành dầu ăn
KIDO chủ trương đa dạng hóa sản phẩm trong ngành dầu ăn.

KIDO cho biết đã tăng cường 15 kho trung chuyển khắp cả nước, nâng cao năng lực của gần 300 nhà phân phối (bao gồm cả ngành lạnh và ngành khô), phân bổ hàng hóa hiệu quả thông qua 450.000 điểm bán ngành hàng khô và 120.000 điểm bán ngành hàng lạnh trên toàn quốc.

Doanh thu thuần từ ngành dầu ăn chiếm 84,5% doanh thu thuần toàn Tập đoàn (tăng 25,1% so với năm 2019), ngành hàng lạnh chiếm 15,1% (giảm 7,5% so với năm 2019) và các ngành khác chiếm 0,4%.

Lợi nhuận gộp năm 2020 đạt 1.764 tỷ đồng tăng 8,2% so với năm 2019, trong đó: tỷ trọng lợi nhuận gộp ngành dầu ăn chiếm 54,9%; ngành hàng lạnh chiếm 41,8% và ngành khác chiếm 3,3%.

Chi phí bán hàng năm 2020 đạt 1.043 tỷ đồng, giảm 6,8% so với năm 2019. Trong đó chi phí bán hàng từ ngành dầu ăn tăng nhẹ 5,4% so với năm 2019 và ngành hàng lạnh giảm 22,4% so với năm 2019.

Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2020 là 415,7 tỷ đồng, giảm 11,4% so với năm 2019. Trong đó chi phí quản lý doanh nghiệp từ ngành dầu ăn giảm mạnh 38,5% so với năm 2019 và ngành hàng lạnh giảm 39,7% so với năm 2019.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2020 đạt mức 410,5 tỷ đồng, tăng 59,1% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 417,7 tỷ đồng, hoàn thành 126,6% kế hoạch đề ra của cả năm, tăng 47,4% so với năm 2019 và lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 330,7 tỷ đồng tăng 59,6% so với năm 2019.

Cuối năm 2020, Hội đồng Quản trị Tập đoàn KIDO đã họp và đưa ra Nghị quyết số KDC12/2020/NQ-HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu của Công ty.

Mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Giá phát hành bằng 100% mệnh giá. Mục đích  bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh dầu ăn, bánh kẹo, nước giải khát, nông sản thực phẩm và sản phẩm khác.

Tháng 12/2020, KIDO cũng đã chính thức phát hành 23.088.000 cổ phiếu KDC để hoán đổi cổ phiếu KDF của KIDO Foods nhằm thực hiện phương án sáp nhập vào Tập đoàn. Việc chuyển giao cổ phiếu dự kiến sẽ được hoàn tất trong quý 1/2021.       

KIDO cho biết, sau khi tái cấu trúc toàn bộ Tập đoàn, KIDO sẽ tiếp tục tập trung vào chiến lược phát triển sản phẩm theo từng khu vực và thị trường khác nhau, đẩy mạnh sức tiêu thụ sản phẩm của các khách hàng mới; đa dạng hóa sản phẩm trong ngành dầu ăn, ngành kem, ngành Snacking, đặc biệt các sản phẩm cốt lõi và cao cấp có lợi nhuận cao.

KIDO: Hoán đổi cổ phiếu KDF và trả cổ tức đặc biệt cho cổ đông
Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (mã KDC, sàn HoSE) cho biết sắp thực hiện hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu KDF trên Sở giao dịch chứng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư