Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 12 năm 2022, 03:51:24
Kiểm toán Nhà nước đề nghị PVFCCo điều chỉnh tăng doanh thu, lợi nhuận năm 2020
Hoàng Nam - 02/07/2021 14:30
 
Doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2020 theo Kiểm toán Nhà nước tại PVFCCo tăng lần lượt là 163 tỷ, 269 tỷ và 239 tỷ đồng so với kiểm toán độc lập.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - mã chứng khoán DPM, nhà sản xuất kinh doanh phân bón Phú Mỹ) cho biết đơn vị vừa nhận được Thông báo của Kiểm toán Nhà nước về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại PVFCCo trong năm 2020.

Kết quả kiểm toán cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác quản trị của PVFCCo là minh bạch, tuân thủ pháp luật, kết quả kinh doanh phản ánh đúng thực tế thị trường.

chi phí sửa chữa bảo dưỡng tổng thể rà soát lại trước khi thực hiện giảm 83 tỷ đồng
Kiểm toán Nhà nước yêu cầu điều chỉnh chi phí sửa chữa bảo dưỡng tổng thể rà soát lại trước khi thực hiện giảm 83 tỷ đồng.

Một trong các điểm chính trong kết quả kiểm toán là số liệu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất của PVFCCo. Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập của PVFCCo năm 2020 đã công bố, các số liệu này lần lượt là 8.040 tỷ đồng, 848 tỷ đồng và 702 tỷ đồng. Còn theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, các con số này lần lượt là 8.203 tỷ đồng, 1.117 tỷ đồng và 941 tỷ đồng.

Như vậy, số liệu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2020 theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước tăng lần lượt là 163 tỷ, 269 tỷ và 239 tỷ đồng so với kiểm toán độc lập.

Số liệu tăng thêm, theo Kiểm toán Nhà nước là do chi phí sửa chữa bảo dưỡng tổng thể rà soát lại trước khi thực hiện giảm 83 tỷ đồng so với dự toán làm giảm giá vốn tương ứng; chi phí bán hàng giảm 23 tỷ đồng do phân bổ lại chi phí vận chuyển đối với lượng hàng tồn kho cuối kỳ; điều chỉnh giảm chi phí các năm trước: điều chỉnh nguyên giá tài sản tạm tính hình thành từ dự án NH3-NPK dẫn đến giảm tương ứng chi phí khấu hao dự án NH3-NPK giảm 49 tỷ đồng; thu nhập khác tăng do ghi nhận bổ sung bảo hiểm do sự cố gián đoạn kinh doanh 91 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước đề nghị PVFCCo rà soát lại một số nghiệp vụ trong công tác tài chính - kế toán để phản ánh kịp thời các nghiệp vụ này trong niên độ kế toán, cụ thể là điều chỉnh số liệu trên sổ kế toán và Báo cáo tài chính năm 2020, đồng thời nộp bổ sung khoản thuế thu nhập doanh nghiệp tăng thêm là 29,3 tỷ đồng do thay đổi kết quả sản xuất, kinh doanh.

Với kết luận của Kiểm toán Nhà nước, PVFCCo sẽ điều chỉnh các bút toán vào Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021, và thực hiện các kiến nghị khác của Kiểm toán Nhà nước để hoàn thiện công tác nghiệp vụ của mình.

Thương hiệu Đạm Phú Mỹ trị giá 21,4 triệu USD
Năm 2020, Đạm Phú Mỹ sẽ sản xuất 868.000 tấn phân bón, vượt 11% kế hoạch năm và tăng 23% so với cùng kỳ năm 2019.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư