Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 11 năm 2020, 23:08:21
Kon Tum đề xuất bổ sung 9 dự án điện gió vào Quy hoạch phát triển điện lực
Ngọc Tân - 24/05/2020 07:01
 
UBND tỉnh Kon Tum cho biết vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung 9 dự án điện gió và Trạm biến áp 500kV, 220kV, hệ thống đường dây đấu nối vào Quy hoạch phát triển điện lực.

Theo UBND tỉnh Kon Tum, hiện nay tỉnh Kon Tum đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương xem xét bổ sung quy hoạch 9 dự án Nhà máy điện gió với tổng công suất 264,7MW cho 3 nhà đầu tư (Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Đăk Piu 2, Công ty cổ phần thủy điện Trường Giang, Công ty cổ phần đầu tư Năng lượng gió Tây Nguyên) vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.

Theo đó, các dự án điện gió trên có phương án giải tỏa đảm bảo công suất, đấu nối vào đường dây và Trạm biến áp 220kV hiện có trên địa bàn tỉnh Kon Tum và đã được Tổng công ty Điện lực Miền Trung, Công ty Truyền tải điện 2 kiểm tra và có ý kiến thống nhất về phương án đấu nối trên.

Điện gió là
Điện gió được xem là lĩnh vực phù hợp với các điều kện tự nhiên của tỉnh Kon Tum.

UBND tỉnh Kon Tum cho biết, các dự án điện gió nêu trên không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, không ảnh hưởng các công trình hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên hiện có. Đồng thời các dự án phù hợp với Nghị quyết số 21-NQ/BCSĐ ngày 10/1/2020 và Quyết định 329/QĐ-BCT ngày  22/1/2020 của Bộ Công Thương về nguyên tắc ưu tiên phương án giải tỏa công suất.

Theo UBND tỉnh Kon Tum, Kon Tum là tỉnh miền núi, vùng cao, nằm ở phía Bắc Tây Nguyên và là một trong các tỉnh có tiềm năng phát triển các dự án điện gió. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có 17 cụm dự án nhà máy điện gió đã triển khai nghiên cứu, đề xuất đầu tư từ nguồn kinh phí của các doanh nghiệp với tổng công suất khoảng 2.000MW.

Đến nay, tỉnh Kon Tum chưa có dự án nhà máy điện gió nào được bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.

Do đó, các dự án nhà máy điện gió trên nếu được bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 -  2025, có xét đến năm 2035 là cơ hội lớn về phát triển kinh tế xã hội địa phương, tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh khi dự án đưa vào vận hành phát điện, tạo công ăn việc làm cho lao động tại chỗ, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự khu vực.

Do vậy, UBND tỉnh Kon Tum kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung Quy hoạch 9 dự án điện gió với tổng công suất 264,7MW vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035, theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị Quyết 55-NQ-TW ngày 11/2/2020 về định hướng Chiến lực phát triển năng lượng  quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đối với việc bổ sung Quy hoạch Trạm biến áp 500kV, 220kV và hệ thống đường dây 220kV đấu nối vào Quy hoạch điện VIII, để phục vụ việc giải tỏa công suất các các dự án điện nói chung và dự án năng lượng tái tạo nói riêng, UBND tỉnh Kon Tum đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia Trạm biến áp 500kV Kon Tum, các trạm biến áp 220kV và hệ thống đường dây đấu nối tại Công văn số 1030/UBND-HTKT ngày 1/4/2020.

Theo đó, bổ sung quy hoạch Trạm biến áp 500kV Kon Tum, cấp điện áp 500/220/110kV với công suất 3x900MVA trên địa bàn xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum và tuyến đường dây 500kV mạch kép đấu nối chuyển tiếp lên đường dây 500kV hiện có đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và đấu nối Trạm biến áp 500kV Kon Tum vào lưới điện khu vực.

Bổ sung quy hoạch Trạm biến áp 220kV Đăk Hà, cấp điện áp 220/110/35/22kV với công suất 5x250MVA và các ngăn lộ đấu  nối  trên địa  bàn xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (Trạm biến áp 220kV Đăk Hà sẽ giải tỏa công suất 9 Dự án Nhà máy điện gió với tổng công suất 264,7MW ).

Bổ sung quy hoạch Trạm biến áp 220kV Kon Plông, cấp điện áp 220/110/35/22kV với công suất 5x250MVA và các ngăn lộ đấu nối  trên địa  bàn thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Bổ sung quy hoạch các tuyến đường dây 220kV đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đấu nối, truyền tải công suất giữa các Trạm biến áp 220kV Kon Tum - Trạm biến áp 220kV Đăk Hà - Trạm biến áp 500kV Kon Tum - Trạm biến áp 220kV Kon Plông.

Theo UBND tỉnh Kon Tum, nếu được Thủ tướng Chính phủ thống nhất bổ sung quy hoạch, UBND tỉnh Kon Tum sẽ triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo đúng quy định nhằm công khai, minh bạch và phát huy  hiệu quả  nguồn vốn đầu tư, khai thác tối đa tiềm năng phát triển các dự án năng lượng  tái tạo trên địa bàn tỉnh.

Kon Tum tạm cấp hơn 166 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19
UBND tỉnh Kon Tum cho biết, trong khi chờ nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương theo nội dung của Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư