Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 12 năm 2022, 18:07:26
Kon Tum tăng cường giám sát các dự án đầu tư
Ngọc Tân - 04/09/2020 19:49
 
Tỉnh Kon Tum khuyến khích và tạo điều kiện để Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được tiếp cận, nghiên cứu thông tin các dự án, công trình đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đó là nội dung tại công văn Công văn số 3295/UBND-HTKT về việc tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh Kon Tum ký ban hành.

Kon Tum sẽ nâng cao
Kon Tum sẽ nâng cao công tác giám sát, đánh giá các dự án đầu tư trên địa bàn. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đầu tư, quản lý quy hoạch; tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.

Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định liên quan về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước. Tiếp tục cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin dự án trên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh Kon Tum giao UBND cấp huyện, cấp xã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp triển khai có hiệu quả công tác giám sát, đánh giá đầu tư của cộng đồng; tạo điều kiện để Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được tiếp cận, nghiên cứu thông tin các dự án, công trình sẽ thi công trên địa bàn; thường xuyên tuyên truyền, khuyến khích người dân tham gia giám sát đầu tư của cộng đồng đúng pháp luật; tổ chức tập huấn, tọa đàm trao đổi rút kinh nghiệm; đồng thời rà soát, kiện toàn lại Ban giám sát đầu tư của cộng đồng để nâng cao chất lượng hoạt động, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Công bố logo chỉ dẫn địa lý sâm Ngọc Linh Kon Tum
Logo chỉ dẫn địa lý sâm Ngọc Linh Kon Tum sẽ được gắn lên sản phẩm nhằm mục đích thể hiện sản phẩm có xuất xứ nguồn gốc, nguyên liệu,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư