Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 22 tháng 07 năm 2024,
Kon Tum xử lý trách nhiệm đơn vị giải ngân vốn đầu tư công thấp
Hoàng Anh - 10/05/2023 18:33
 
Giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt thấp, tỉnh Kon Tum yêu cầu kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan; xử lý trách nhiệm nhà thầu vi phạm tiến độ thi công dự án.

Ngày 9/5, tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đến việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt thấp. 

Theo đó, tỉnh Kon Tum yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện dự án có tỷ lệ giải ngân kế hoạch năm 2022 thấp dưới 50%, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện; không để xảy ra tình trạng tương tự trong các năm tiếp theo.

Ngoài ra, xử lý trách nhiệm hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xử lý trách nhiệm các đơn vị, nhà thầu vi phạm tiến độ thi công, chậm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến công trình, dự án do đơn vị mình làm chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/5/2023.

Tỉnh Kon Tum sẽ kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đến việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt thấp.
Tỉnh Kon Tum sẽ kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đến việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt thấp.

Trước đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum đã thông qua Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2022 sang năm 2023 và phân bổ kế hoạch năm 2023 từ nguồn kế hoạch năm 2022 chưa phân bổ chi tiết.

Theo đó, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 là hơn 55 tỷ đồng thuộc 21 dự án, do cấp tỉnh quản lý. Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 đối với nguồn vốn đầu tư công ngân sách huyện là hơn 57 tỷ đồng, thuộc ngân sách của 10 huyện, thành phố.

Đồng thời phân bổ kế hoạch năm 2023 từ nguồn kế hoạch năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 và nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2022 chưa phân bổ chi tiết  thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh là hơn 105 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch vốn đầu tư năm 2023, tỉnh Kon Tum yêu cầu các đơn vị triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng… Không để xảy ra các trường hợp giải ngân chậm tương tự như năm 2022.

Kon Tum kêu gọi đầu tư 8.000 tỷ xây khu đô thị, tổ hợp dịch vụ, du lịch
Trong giai đoạn 2021- 2025, tỉnh Kon Tum sẽ kêu gọi đầu tư 144 dự án, trong đó có khu đô thị, tổ hợp dịch vụ, du lịch ở thị trấn Măng Đen với...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư