Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 01 năm 2022, 09:02:38
Kỳ họp 14, HĐND tỉnh Phú Yên: Triển khai kỳ họp không giấy đầu tiên
Việt Hương - 04/12/2019 15:53
 
Ngày 4/12, tại hội trường HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc với nhiều nội dung quan trọng.

Theo đó, đây là kỳ họp đầu tiên được tỉnh này thực hiện với phương châm không giấy, các tài liệu nghiên cứu được đưa lên hệ thống mạng và đại biểu thực hiện biểu quyết trên hệ thống máy tính, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp và cải cách hành chính...

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc của kỳ họp
Các đại biểu tham dự phiên khai mạc của kỳ họp

Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Yên, năm 2019, bên cạnh một số thuận lợi, tỉnh còn gặp khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của nắng hạn kéo dài, dịch bệnh trên một số cây trồng, vật nuôi tiếp tục tái diễn, đã tác động đến sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn, nhưng với sự thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; sự nỗ lực của các ngành, các cấp; sự đồng thuận, ủng hộ của các thành phần kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh tiếp tục ổn định và có mặt phát triển.

Dự ước cả năm 2019 sẽ thực hiện đạt và vượt toàn bộ 17 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Cụ thể, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) là 8,32% (đạt kế hoạch); tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 19.164 tỉ đồng (vượt 3,6% kế hoạch, tăng 28,7% so với cùng kỳ); tổng kim ngạch xuất khẩu 168,8 triệu USD (vượt 2,3 % kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ); thu ngân sách trên địa bàn 6.500 tỉ đồng (vượt 18,2% kế hoạch, tăng 42% so với cùng kỳ); tỉ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới 60,2% (đạt kế hoạch, tăng 6 xã so với cuối năm 2018)... 

Năm 2020, là năm rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và tạo đà phát triển cho giai đoạn tới 2021-2025. Đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn, Đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 giải phóng Phú Yên. Trên cơ sở đánh giá thuận lợi, khó khăn, UBND tỉnh xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp năm 2020, trong đó, tập trung 10 nhóm giải pháp quan trọng.

Kế hoạch tiếp đó, HĐND tỉnh Phú yên sẽ tiến hành thủ tục miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm, kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Năm 2020, Phú Yên đặt mục tiêu thu ngân sách 9.000 tỷ đồng
Tỉnh Phú Yên đặt mục tiêu trong năm 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn sẽ đạt 9.000 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư