Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 30 tháng 05 năm 2024,
Lãi suất trái phiếu biến động trái chiều ở các kỳ hạn
Chí Tín - 14/10/2020 15:54
 
Lãi suất trái phiếu Chính phiên đấu thầu ngày 14/10 đã diễn ra với động thái khác nhau ở từng kỳ hạn.
Kho bạc Nhà nước đã huy động được 248.140 tỷ đồng kể từ đầu năm
Kho bạc Nhà nước đã huy động được 248.140 tỷ đồng  trái phiếu kể từ đầu năm

Ngày 14/10, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Tổng khối lượng gọi thầu 10.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 8.295 tỷ đồng, lãi suất giảm tại kỳ hạn 10 năm, tăng tại kỳ hạn 15 năm, giữ nguyên tại kỳ hạn 20 và 30 năm.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 3.000 tỷ đồng, huy động được 3.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,53%/năm, giảm 0,22%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 30/9/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 4.000 tỷ đồng, huy động được 3.350 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,70%/năm, tăng 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/10/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 2.000 tỷ đồng, huy động được 945 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,02%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/10/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,25%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/10/2020).

Kho bạc Nhà nước đã huy động được 248.140 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.

Đề xuất giải pháp thúc đẩy thị trường trái phiếu
Một cơ quan xếp hạng tín nhiệm được tổ chức tốt và có uy tín là một trong những mảnh ghép còn thiếu trong thị trường trái phiếu doanh nghiệp...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư