Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 17 tháng 06 năm 2024,
Lâm Đồng: Đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp
Linh Đan - 25/05/2024 09:30
 
Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, hiện nay, việc triển khai các dự án (đặc biệt là các dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dự án nhà ở xã hội) bị chậm tiến độ chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Theo đó, về phê duyệt phạm vi ranh giới thực hiện dự án (các dự án nhà ở xã hội), Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng kiến nghị ngành tài nguyên môi trường tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt phạm vi ranh giới thực hiện dự án nhà ở xã hội; tổ chức thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng song song với thủ tục lựa chọn nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhà ở xã hội.

Về lập quy hoạch chi tiết xây dựng phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho rằng, hiện nay, một số dự án chủ đầu tư trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng nhưng chưa triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng (tổng mức đầu tư chưa có chi phí này) theo Nghị định số 35/2023/NĐ- CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ để trình thẩm định theo quy định. Việc này làm kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án do không có đủ hồ sơ nên cơ quan chuyên môn không có cơ sở thẩm định trình phê duyệt theo quy định.

Từ đó, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề xuất, để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, sau khi có chủ trương đầu tư, chủ đầu tư khẩn trương lập, trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng); đồng thời cập nhật chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng vào tổng mức đầu tư khi trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng nhận thấy, khi triển khai các dự án do UBND tỉnh quản lý có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng được đầu tư trên địa bàn các huyện, các chủ đầu tư dự án ở các huyện (có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồng đến dưới 15 tỷ đồng) phải lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật gửi đến các Sở chuyên ngành thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt; khó khăn trong việc đi lại và phối hợp trong công tác thẩm định, phê duyệt.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 84 Luật Đầu tư công năm 2019, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: “Chủ tịch UBND cấp tỉnh được ủy quyền cho cấp phó hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn quyết định đầu tư đối với dự án nhóm B, nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý, trừ dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Đầu tư công”

Căn cứ quy định nêu trên, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan rà soát, đề xuất UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc các Sở chuyên ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định đầu tư các dự án do UBND tỉnh quản lý có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư ở các địa bàn huyện trong việc đi lại và phối hợp trong công tác thẩm định, phê duyệt.

Về giao chủ đầu tư dự án, theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian vừa qua, một số dự án giao cho các cơ quan không có chuyên môn, nghiệp vụ làm chủ đầu tư dự án là chưa phù hợp quy định. Từ thực tế trên, cơ quan này kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo, giao các sở, ngành tham mưu đề xuất chủ đầu tư dự án đảm bảo theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 và khoản 6 Điều 4 Luật Đầu tư công năm 2019 và văn bản số 7656/UBND-KH ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh về chấn chỉnh việc giao chủ đầu tư triển khai, thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, hiện nay, việc triển khai các dự án (đặc biệt là các dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dự án nhà ở xã hội) bị chậm tiến độ chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn, chậm tiến độ, ảnh hưởng đến tiến độ chung và nhiều lĩnh vực liên quan khác.

“UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp tham mưu xây dựng chi tiết khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện thu hồi đất trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trường cường các chế tài xử lý trong việc chậm tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng”, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề xuất.

Đà Nẵng đề nghị rà soát các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
Thành phố Đà Nẵng đang thực hiện 38 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Trung ương và 17 chính sách đặc thù Thành phố. Tuy nhiên, một số chính...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư