Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 28 tháng 11 năm 2023, 15:59:35
Lần đầu tiên tổ chức đấu gia 50 tên miền .vn quý hiếm
Tú Ân - 08/04/2022 18:31
 
Lần đầu tiên tại Việt Nam, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thuộc Bộ Thông tin và truyền thông sẽ tổ chức đấu giá 50 tên miền ".vn".

Theo danh mục mới được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, 50 tên miền .VN sẽ được đấu giá trong năm 2022 thuộc 6 danh mục: Tên miền cấp 2 .vn dùng riêng có 1 ký tự là số; tên miền cấp 2 .VN dùng riêng có 1 ký tự là chữ; tên miền cấp 2 .vn dùng riêng có 2 ký tự là số; tên miền cấp 2 .vn dùng riêng có 2 ký tự là chữ; tên miền cấp 2 .vn dùng riêng có 2 ký tự là chữ và số; và  tên miền cấp 2 .vn dùng riêng có 2 ký tự số và chữ.

Cụ thể, các tên miền sẽ được VNNIC tổ chức đấu giá trong thời gian sắp tới gồm có: 1.vn, 2.vn, 8.vn; i.vn, s.vn, a.vn; 01.vn, 05.vn, 10.vn, 20.vn, 33.vn, 44.vn, 66.vn, 72.vn, 89.vn, 99.vn; aa.vn, ba.vn, ck.vn, dj.vn, ec.vn, fa.vn, ge.vn, hc.vn, ic.vn, jd.vn, kc.vn, lg.vn, mk.vn, nc.vn, ok.vn, pa.vn, sh.vn, ss.vn, ta.vn, tp.vn, us.vn, vj.vn, vt.vn, xe.vn; 3a.vn, 3n.vn, 4t.vn, 5s.vn, 6p.vn; e1.vn, f5.vn, g9.vn, q2.vn, z3.vn.

Danh mục 50 tên miền .vn sẽ đấu giá trong năm 2022.
Danh mục 50 tên miền .vn sẽ đấu giá trong năm 2022.

Việc đấu giá tên miền .vn được thực hiện theo hình thức đấu giá trực tuyến, tuân thủ những quy định của Luật Đấu giá tài sản, Nghị định 62 ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Theo kế hoạch, các cuộc đấu giá tên miền .VN năm 2022 dự kiến được tổ chức trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến trong các tháng 10 và 11/2022. Sau đó, kết quả đấu giá tên miền .vn sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt và công bố.

Đấu giá quyền sử dụng tên miền Internet là việc xác định tổ chức, cá nhân được quyền đăng ký sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam .vn theo quy định pháp luật về đấu giá.

Việc xây dựng kế hoạch triển khai đấu giá tên miền .vn theo Quyết định 16 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 của VNNIC, bên cạnh các nhiệm vụ khác như: Xây dựng đề án sửa đổi chính sách phí, lệ phí tài nguyên Internet; Triển khai ứng dụng công nghệ xác thực định tuyến RPKI trên mạng Internet Việt Nam, đảm bảo an toàn hoạt động định tuyến mạng Internet...

1.555 trang web, trang thông tin điện tử có tên miền .vn bị tấn công
Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng -Vietnam Security Summit 2021 chủ đề “Bảo đảm an toàn không gian mạng trong kỷ nguyên số:...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư