Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 05 tháng 03 năm 2024,
Lizen chưa giải ngân hết số tiền huy động từ cổ đông hiện hữu năm 2021
Duy Bắc - 08/12/2023 08:15
 
Huy động 478,7 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu năm 2021, nhưng tới tháng 11/2023, Công ty cổ phần Lizen (mã LCG - sàn HoSE) vẫn còn 70,3 tỷ đồng chưa giải ngân hết.

Từ ngày 30/11/2021 đến ngày 30/11/2023, Công ty Lizen mặc dù huy động 478,7 tỷ đồng, nhưng chỉ mới giải ngân được 408,5 tỷ đồng, còn lại 70,3 tỷ đồng chưa giải ngân hết. Trong đó, Công ty chỉ giải ngân được 79,73 tỷ đồng vào đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Long Tân trong tổng kế hoạch 150 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 53,2% so với kế hoạch.

Lizen chưa giải ngân hết số tiền huy động của cổ đông hiện hữu năm 2021 (Nguồn: Lizen)
Lizen chưa giải ngân hết số tiền huy động của cổ đông hiện hữu năm 2021 (Nguồn: Lizen)

Được biết, ngày 30/11/2021, Công ty Lizen đã chào bán được 47.937.777 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong tổng chào bán 50 triệu cổ phiếu, đạt tỷ lệ 95,9% tổng đăng ký chào bán và huy động được 478,7 tỷ đồng. Trong đó, Công ty dự kiến dùng 204 tỷ đồng thanh toán nợ vay; 150 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Long Tân; và còn lại 124,7 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Đầu tư Năng lượng Tái tạo Licogi 16 Gia Lai để triển khai thực hiện giai đoạn 2 dự án nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc với công suất 25 Mwp.

Hụt lãi chuyển nhượng vốn, lợi nhuận Lizen giảm 22,1% mặc dù doanh thu tăng cao trong quý III/2023

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Công ty Lizen ghi nhận doanh thu đạt 477,49 tỷ đồng, tăng 163,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 24,13 tỷ đồng, giảm 22,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 12,8%, về còn 12,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 153,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 35,56 tỷ đồng, lên 58,79 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 94,9%, tương ứng giảm 40,77 tỷ đồng, về 2,19 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng nhẹ 2,7%, tương ứng tăng thêm 0,38 tỷ đồng, lên 14,42 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14,3%, tương ứng tăng lên 2,03 tỷ đồng, lên 16,23 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý III mặc dù lợi nhuận gộp tăng mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn sụt giảm, nguyên nhân chủ yếu do hụt doanh thu tài chính, đồng thời chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp tăng cao.

Công ty cho biết quý III/2022 ghi nhận doanh thu tài chính từ hoạt động chuyển nhượng vốn cao trong khi quý III/2023 không có lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính.

Được biết, Công ty không thuyết minh cơ cấu doanh thu tài chính trong quý III mà thuyết minh 9 tháng đầu năm 2023. Trong đó, doanh thu tài chính 9 tháng đầu năm 2023 giảm chủ yếu do không ghi nhận lãi chuyển nhượng khoản đầu tư so với cùng kỳ ghi nhận 214,4 tỷ đồng.

Lợi nhuận giảm 66,1% trong 9 tháng đầu năm 2023 và mới hoàn thành 36,7% kế hoạch năm

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Lizen ghi nhận doanh thu đạt 1.197,2 tỷ đồng, tăng 56,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 55,08 tỷ đồng, giảm 66,1% so với cùng kỳ.

Trong năm 2023, Lizen đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.850 tỷ đồng, tăng 183,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 150 tỷ đồng, giảm 22,7% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm với lợi nhuận chỉ đạt 55,08 tỷ đồng, Công ty mới hoàn thành 36,7% so với kế hoạch lãi 150 tỷ đồng trong năm 2023.

Bên cạnh kinh doanh đi lùi trong 9 tháng đầu năm 2023, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính tiếp tục mô hình thâm hụt vốn. Trong đó, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 75,9 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 659,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 102,8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 49,6 tỷ đồng.

Được biết, trước đó, năm 2022, Công ty Lizen ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm kỷ lục 924,07 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty Lizen tăng nhẹ 2,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 142,3 tỷ đồng, lên 5.190,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.501,1 tỷ đồng, chiếm 48,2% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.222,6 tỷ đồng, chiếm 23,6% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 611,9 tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Ngoài ra, về nợ vay, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 59,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 255,46 tỷ đồng, lên 687,11 tỷ đồng và chiếm 13,2% tổng nguồn vốn (đầu năm chỉ chiếm 8,6% tổng nguồn vốn). Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 518,96 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 168,15 tỷ đồng.

Lizen: Cổ phiếu tăng 2,27 lần trong khi lợi nhuận giảm 76,8%
Công ty cổ phần Lizen (mã LCG - sàn HoSE) ghi nhận lãi 20,18 tỷ đồng trong quý II, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 ghi nhận lãi 30,49 tỷ đồng, giảm 76,8% so...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư