Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 02 năm 2023, 02:43:57
Loạt dự án thủy điện ở Quảng Ngãi chậm tiến độ thực hiện
Nguyễn Toàn - 30/06/2022 20:20
 
Các chủ đầu tư 3 dự án thủy điện gồm Long Sơn, Sơn Linh, Sơn Nham xin gia hạn thời gian thực hiện dự án đến năm 2024.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, 3 dự án thủy điện gồm Dự án Thủy điện Long Sơn, Dự án Thủy điện Sơn Linh, Dự án Thủy điện Sơn Nham được cấp Quyết định chủ trương đầu tư từ năm 2019.

Đến ngày 30/6/2022, các chủ đầu tư chưa triển khai dự án trên thực địa.

Cụ thể, theo các Quyết định chủ trương đầu tư đã cấp, Dự án Thủy điện Sơn Linh phải hoàn thành, phát điện vào Quý III/2021; Dự án Thủy điện Sơn Nham hoàn thành, phát điện vào Quý II/2021; Dự án Thủy điện Long Sơn hoàn thành, phát điện vào tháng 8/2022.

Tuy nhiên, các chủ đầu tư vẫn đang triển khai các bước thủ tục pháp lý về báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình các sở ngành liên quan thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, đo đạc bản đồ địa chính để phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Tại cuộc họp với UBND tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 30/6, chủ đầu tư 3 dự án trên đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xin điều chỉnh chủ trương đầu tư; xin gia hạn thời gian thực hiện các dự án.

Trong đó, Dự án Thủy điện Long Sơn xin điều chỉnh tiến độ hoàn thành đến tháng 8/2024; Dự án Thuỷ điện Sơn Linh xin điều chỉnh tiến độ hoàn thành đến Quý III/2023; Dự án Thuỷ điện Sơn Nham xin điều chỉnh tiến độ hoàn thành đến Quý II/2023.

Ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, trong thời gian qua, các chủ đầu tư 3 dự án thủy điện trên chưa tích cực trong việc triển khai, dẫn đến chậm tiến độ các dự án.

Theo yêu cầu của ông Hiền, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan làm việc cụ thể với nhà đầu tư, rà soát tất cả các quy định, nguyên tắc điều chỉnh, gia hạn dự án, trong đó cần làm rõ tính khả thi, năng lực tài chính để khi gia hạn đảm bảo nhà đầu tư hoàn thành dự án trên thần kiểm soát của tỉnh theo các phần việc, tiến độ nhà đầu tư cam kết với tỉnh.

Thời gian rà soát, báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định đối với 3 dự án thủy điện này là trước ngày 1/8/2022.

“Nếu các dự án được gia hạn thì các ngành chức năng và chính quyền địa phương phải tổ chức kiểm soát tiến độ thực hiện của các nhà đầu tư theo mốc thời gian được điều chỉnh, không để xảy ra tình trạng chậm trễ lập lại”, ông Hiền yêu cầu.

Được biết, Dự án Thủy điện Sơn Nham (công suất 7MW), Dự án Thủy điện Sơn Linh (công suất 6,8MW) thực hiện tại huyện Sơn Hà do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy điện Sơn Linh làm chủ đầu tư; Dự án Thủy điện Long Sơn do Công ty cổ phần Thủy điện Long Sơn làm chủ đầu tư thực hiện tại huyện Minh Long và Sơn Hà.

Thủy điện Đăk Psi 5, Đăk Psi 6 cam kết hỗ trợ thiệt hại cho dân
Chủ đầu tư Thủy điện Đăk Psi 5 và Đăk Psi 6 vừa đưa ra cam kết bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng hoa màu trên đất.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư