Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 09 năm 2020, 10:01:30
Lợi nhuận Dầu Tường An tháng 7 tăng hơn hơn 3,3 lần cùng kỳ
Chí Tín - 10/08/2020 15:28
 
Doanh thu thuần tháng 7 năm 2020 của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã TAC, sàn HoSE) đạt 425,9 tỷ đồng, tăng 40,7%
Dầu Tường An cho biết đang thực hiện việc công ty chủ động rà soát lại danh mục sản phẩm theo từng vùng miền
Dầu Tường An đã rà soát lại danh mục sản phẩm theo từng vùng miền

Lợi nhuận trước thuế tháng 7 đạt 27,03 tỷ đồng, tăng 231,9% so với cùng kỳ năm 2019.
Dầu thực vật Tường An cho biết, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 vừa qua, Công ty đã kết nối với các đơn vị được phép phục vụ các sản phẩm thiết yếu để cung cấp sản phẩm cho người dân ở các khu vực nóng của dịch, đang thực hiện các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội. 

Tường An cũng đã rà soát lại danh mục sản phẩm theo từng vùng miền, phát triển các sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao.

Công ty đã đưa ra thị trường sản phẩm Cooking Nutri Plus tăng cường sức đề kháng, đáp ứng nhu cầu nâng cao sức khỏe của người dân.

Trong vòng 7 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 2.615 tỷ, tăng 30,01% so với năm 2019.

Tương ứng với mức tăng doanh thu, lợi nhuận gộp 7 tháng năm 2020 là 372,8 tỷ đồng, tăng 23,3% so với cùng kỳ 2019.

Lợi nhuận trước thuế 7 tháng đầu năm 2020 đạt 111,9 tỷ đồng, tăng 63,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Trước đó trong 6 tháng đầu năm, Công ty Dầu thực vật Tường An đạt doanh thu thuần đầu năm 2020 là 2.189 tỷ, vượt 28,12% so với cùng kỳ năm trước. 

Lợi nhuận gộp  đạt mức tăng trưởng 20,21%. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của giá dầu nguyên vật liệu tăng lên so với năm trước, biên lợi nhuận gộp của Công ty giảm nhẹ từ 15,02% xuống còn 14,10% sáu tháng đầu năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 84,8 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ tiêu

Thực tế

Thực tế

Thay đổi

Thay đổi

Triệu đồng

07 tháng

2020

07 tháng

2019

(y-o-y)

(%)

(y-o-y)

Doanh thu thuần

2.615.060

2.011.412

603.647

30,01%

Lợi nhuận gộp

372.829

302.383

70.446

23,30%

Chi phí bán hàng

213.298

210.707

2.591

1,23%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

54.424

28.049

26.376

94,04%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

110.495

61.465

49.030

79,77%

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay

127.907

85.309

42.598

49,93%

Tổng lợi nhuận trước thuế

111.870

68.313

43.558

63,76%

Lợi nhuận sau thuế TNDN 

89.436

54.650

34.786

63,65%

Biên lợi nhuận gộp 

14,26%

15,03%

   

Biên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

4,23%

3,06%

   

Biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay 

4,89%

4,24%

   

Biên lợi nhuận trước thuế 

4,28%

3,40%

   

Biên lợi nhuận sau thuế TNDN 

3,42%

2,72%

   
Dầu ăn Tường An dự chi cổ tức 75% bằng tiền mặt trước khi sáp nhập vào Kido
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An (mã: TAC) gọi đây là mức chi cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt, với 7.500...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư