Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 10 năm 2022, 00:17:44
Lợi nhuận sau thuế VietinBank giảm nhẹ so với cùng kỳ
Chí Tín - 25/04/2020 09:53
 
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, mã CTG, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2020.
Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của VietinBank hiện lên tới 1.222,7 triệu tỷ đồng
Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của VietinBank tính đến ngày 31/3/2020 là hơn 1,2triệu tỷ đồng

Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý I/2020 đạt 2.404,7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức lợi nhuận 2.539 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Thu nhập lãi quý I/2020 của VietinBank là 21.511,5 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 19.658,6 tỷ đồng), chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự là 13.093 tỷ đồng (cùng kỳ là 11.709 tỷ đồng). Thu nhập lãi thuần theo đó là 8.418,4 tỷ đồng (cùng kỳ là 7.949,6 tỷ đồng).

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ là 1.059 tỷ đồng (cùng kỳ là 969 tỷ đồng), lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối là 393 tỷ đồng, lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh là 263 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư là 164,6 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động khác là 275,4 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý I/2020 là 4.392,8 tỷ đồng, tăng khá cao so với mức 3.241,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Theo đó, lợi nhuận trước thuế sụt giảm còn 2.974,4 tỷ đồng so với mức 3.153 tỷ đồng kỳ năm trước.

Tại ngày 31/3/2020, VietinBank có tổng tài sản có là hơn 1,2 triệu tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác và cho vay các tổ chức tín dụng khác là 126,4 nghìn tỷ đồng. Cho vay khách hàng là 910,5 nghìn tỷ đồng, dự phòng rủi ro cho vay khách hàng là hơn 13 nghìn tỷ đồng.

Chứng khoán đầu tư có giá trị là 105 nghìn tỷ đồng, dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư là 5.370,7 tỷ đồng.

Tài sản cố định của VietinBank có giá trị là 11.009 tỷ đồng, góp vốn và đầu tư dài hạn là 3.444 tỷ đồng.

VietinBank sẵn sàng giảm lợi nhuận để “tiếp sức” doanh nghiệp
Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết, đây là thời điểm quan trọng và cần thiết để các doanh nghiệp và ngân hàng thắt chặt hơn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư