Đặt mua báo in| Ngày 15 tháng 06 năm 2021, 07:37:22
Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ truyền dẫn phát sóng
Anh Ngọc - 17/05/2020 07:28
 
Với gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

Độc giả đặt câu hỏi như sau: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ truyền dẫn kênh truyền hình trên hệ thống truyền hình số mặt đất. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, đã lựa chọn nhà thầu là công ty A, thời gian thực hiện hợp đồng là 1 năm.

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu. Đến thời điểm kết thúc hợp đồng bên mời thầu có thể đàm phán để ký tiếp hợp đồng cung cấp dịch vụ với công ty A để thực hiện gói thầu nói trên hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 20 Điều 3 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu, việc lựa chọn nhà thầu để cung cấp một số dịch vụ cần cam kết lâu dài với nhà cung cấp (nhiều hơn 1 năm) như: dịch vụ thuê đường truyền, nhà trạm; thuê hạ tầng kỹ thuật; thuê phần mềm; thuê tên miền, máy chủ và dịch vụ lưu trữ dữ liệu điện tử; dịch vụ hỗ trợ bảo hành, vận hành hệ thống phần cứng, phần mềm, dịch vụ hỗ trợ người dùng (call center).... thuộc một trong các nội dung được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

Đối với vấn đề trên, trường hợp hoạt động thuê dịch vụ truyền dẫn kênh truyền hình của Đài truyền hình tỉnh thuộc một trong các dịch vụ cần được cung cấp thường xuyên, liên tục với cam kết lâu dài của nhà cung cấp thì được áp dụng quy định nếu trến. Trong trường hợp này, nếu việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ nói trên đã được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, khi kết thúc thời hạn thực hiện hợp đồng, bên mời thầu có thể đàm phán để ký tiếp hợp đồng cung cấp dịch vụ trên cơ sở bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả kinh tế. Thời gian thực hiện hợp đồng (bao gồm cả thời gian thực hiện gói thầu cũ và thời gian gia hạn nếu có) không được quá 05 năm (khoản 8 Điều 4 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

Áp dụng đấu thầu qua mạng theo quy định nào?
Chủ đầu tư phải phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu để bảo đảm phù hợp với lộ trình đấu thầu qua mạng theo quy định.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư