Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 03 năm 2023, 07:57:50
Lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình sử dụng vốn xã hội hóa
Anh Ngọc - 24/03/2019 07:38
 
Gói thầu xây lắp công trình nhỏ, sử dụng vốn xã hội hóa của doanh nghiệp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thì việc lập hồ sơ mời thầu được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Nguyễn Lê Quốc Huy (tỉnh Ninh Thuận) đặt câu hỏi như sau: Các công trình nhỏ, sử dụng nguồn vốn xã hội hóa từ các doanh nghiệp thì tiêu chí đánh giá năng lực kinh nghiệm thực hiện dự án phải tuân theo quy định nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp gói thầu xây lắp công trình nhỏ, sử dụng vốn xã hội hóa của doanh nghiệp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thì việc lập hồ sơ mời thầu được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp (mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

Chỉ cần một đại diện nhà thầu liên danh nộp đơn dự thầu là được?
Đơn dự thầu hợp lệ đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư