Đặt mua báo in| Ngày 21 tháng 09 năm 2020, 07:59:48
Lũy kế 6 tháng, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đạt hơn 168.000 tỷ đồng
Hồng Phúc - 01/08/2020 15:28
 
Lũy kế 6 tháng, tổng giá trị trái phiếu phát hành đạt 168.328 tỷ đồng, trong đó giá trị trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt trên 156.300 tỷ đồng, tăng 88,1% so với mức 89.480 tỷ đồng năm 2019.
.
Quy mô trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu Chính phủ phát hành thành công 6 tháng đầu năm 2020.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2020, nhà đầu tư tổ chức tham gia mua trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường sơ cấp chiếm tỷ trọng đầu tư bình quân khoảng 89,6%, phần còn lại là nhóm nhà đầu tư cá nhân. 

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp sôi động trong quý II, đặc biệt trong tháng 06/2020 (46 doanh nghiệp phát hành 42.474 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ) nhờ thông tin về Nghị định số 81 về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp”. 

Nghị định mới này sẽ thắt chặt hơn điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian tới. 

Do đó doanh nghiệp đã đẩy mạnh phát hành trái phiếu riêng lẻ trước khi Nghị định này có hiệu lực từ tháng 09/2020. 

Ngoài ra, do diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19, các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân hiện nay vẫn ưu tiên các kênh đầu tư có mức độ an toàn cao như tiền gửi ngân hàng và trái phiếu.

Về ngành, lũy kế 6 tháng, lượng trái phiếu phát hành của nhóm bất động sản dẫn đầu với giá trị hơn 197.000 tỷ đồng, đứng thứ hai là nhóm tài chính – ngân hàng với tổng giá trị phát hành thành công là 189.200 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong quý II/2020, giá trị phát hành trái phiếu của nhóm ngân hàng tăng tới 17 lần so vói quý đầu năm, đạt mức 178.700 tỷ đồng. 

Theo chuyên gia, hai nguyên nhân chính có thể lý giải việc ngân hàng tăng mạnh phát hành trái phiếu trong quý II/2020. 

Thứ nhất, nhằm tăng vốn cấp hai để đáp ứng các quy định về an toàn vốn trong Thông tư 41 của Ngân hàng Nhà nước. 

Thứ hai, bù đắp phần vốn thiếu hụt từ các khoản thu hồi nợ đến hạn đáng lý phải trở lại ngân hàng. Tuy nhiên vì dịch Covid-19 xảy ra mà phải thực hiện giãn, hoãn trả nợ cho khách hàng.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển nóng, rủi ro cao
Tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong 6 tháng đầu năm nay tăng 50% so với cùng kỳ năm trước, trong khi Việt Nam chưa có một tổ chức...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư