Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 11 tháng 12 năm 2023, 02:48:21
MB Ageas Life lên tiếng về kết luận thanh tra của Bộ Tài chính
MB Ageas Life - 02/07/2023 08:26
 
Ngày 30/6, Bộ Tài chính ban hành kết quả hoạt động thanh tra việc bán bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) với một số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, trong đó có MB Ageas Life.

Về vấn đề này, MB Ageas Life xin cung cấp thông tin chính thức như sau:

Đợt thanh tra chuyên đề tại 4 doanh nghiệp bảo hiểm nêu trên thuộc kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ doanh nghiệp bảo hiểm năm 2022 của Bộ Tài chính. Theo đó, đối với MB Ageas Life, kỳ thanh tra tập trung vào các hoạt động trong năm tài chính 2021, có xem xét thêm các kỳ liên quan.

Kết quả thanh tra ghi nhận Công ty đã ban hành đầy đủ các văn bản, quy định liên quan đến giải quyết khiếu nại khách hàng, hoạt động tuyển dụng, đào tạo, cấp quyền bán, giám sát chất lượng đại lý và các quy định xử lý kỷ luật đại lý bảo hiểm có vi phạm. Một số nội dung liên quan đến chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động của cấp quản lý đại lý đã được Công ty chủ động nhận diện và hoàn thiện bằng việc ban hành các quy định mới vào cuối năm 2021.

Ngoài việc ban hành các quy định nội bộ, Công ty còn thực hiện các biện pháp trực tiếp, gián tiếp khác để đảm bảo chất lượng hoạt động của lực lượng đại lý bảo hiểm, trong đó có lực lượng bán bảo hiểm qua ngân hàng.

MB Ageas Life luôn hoạt động theo nguyên tắc thượng tôn pháp luật, minh bạch và trung thực với khách hàng.

Về các khiếu nại, phàn nàn của khách hàng qua hotline và các kênh tiếp nhận thông tin khác đều được Công ty ghi nhận đầy đủ vào hệ thống phần mềm và được theo dõi, xử lý tập trung tại Phòng dịch vụ khách hàng. Việc giải quyết khiếu nại đảm bảo thời gian, trình tự và thủ tục theo đúng quy định nên không phát sinh khiếu nại phức tạp, kéo dài.

Song song với đó, nhằm đảm bảo công tác quản lý chất lượng tư vấn bảo hiểm và dịch vụ chăm sóc khách hàng, MB Ageas Life đã thực hiện hơn 50.000 cuộc gọi chào mừng (welcome call) trong năm 2021 và hơn 85.000 cuộc gọi trong năm 2022. Công ty cũng chú trọng hơn đến việc thẩm định hợp đồng bảo hiểm đầu vào, đảm bảo khách hàng tham gia bảo hiểm đúng nhu cầu và khả năng tài chính.

Đồng thời, MB Ageas Life liên tục tổ chức các khoá đào tạo về nghiệp vụ, tuân thủ cũng như kỹ năng bán hàng cho các đại lý, nhân viên bán hàng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và tạo sự chuyên nghiệp trong quá trình cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho khách hàng.

Không chỉ có vậy, hàng năm MB Ageas Life đều thuê bên thứ ba tiến hành khảo sát chất lượng tư vấn sản phẩm bảo hiểm của lực lượng đại lý bán bảo hiểm qua ngân hàng thông qua triển khai dịch vụ mua hàng ẩn danh để có cơ sở chấn chỉnh, đào tạo bổ sung, nâng cao chất lượng tư vấn và phục vụ khách hàng cho lực lượng đại lý.

Riêng năm 2021, Công ty đã tiến hành thành công 649 hoạt động mua hàng ẩn danh để đánh giá chất lượng tư vấn của lực lượng đại lý tư vấn, giới thiệu sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng qua Kênh Bancassurance. Đặc biệt, hầu hết các trường hợp vi phạm của đại lý cá nhân ghi nhận trong Kết luận thanh tra đều được Công ty xử lý ngay khi phát hiện.

Trong gần 7 năm qua, MB Ageas Life đã bảo vệ cho hơn 2 triệu khách hàng.

MB Ageas Life nhận thức rõ hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là cơ hội phát hiện các tồn tại mà tự thân doanh nghiệp sẽ khó có thể nhận diện được đầy đủ, làm cơ sở để doanh nghiệp xây dựng và củng cố cho hệ thống điều hành và quản trị doanh nghiệp. Việc phát hiện các tồn tại đã giúp MB Ageas Life cải tiến, hoàn thiện các hoạt động quản lý, kinh doanh, đồng thời giúp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, phù hợp với các thay đổi của pháp luật kể từ năm 2022 khi Luật Kinh doanh bảo hiểm mới và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành.

MB Ageas Life khẳng định luôn theo đuổi tôn chỉ và nguyên tắc hoạt động là thượng tôn pháp luật, minh bạch, trung thực, tôn trọng khách hàng của mình.

Chúng tôi cung cấp những thông tin nêu trên với mong muốn có đánh giá khách quan, trung thực về vụ việc, góp phần củng cố niềm tin của khách hàng tham gia bảo hiểm và chung tay xây dựng thị trường bảo hiểm minh bạch, phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

MB Ageas Life có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng. Trong gần 7 năm hoạt động, MB Ageas Life đang bảo vệ cho gần 2 triệu khách hàng và đã chỉ trả bồi thường cho gần 100.000 trường hợp. Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của MB Ageas Life đạt 9.575 tỷ đồng. Trong đó tài sản đầu tư trở lại vào nền kinh tế đạt 7.731 tỷ đồng, tăng 43% so với năm trước. Năm 2022, công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt 6.938 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt gần 100 tỷ đồng.
Sẽ tiếp tục thanh tra hoạt động bancassurance tại 10 doanh nghiệp bảo hiểm
Bốn doanh nghiệp bảo hiểm gồm Prudential, MB Ageas, Sun Life và BIDV Metlife đều có nhiều sai phạm, đặc biệt là khâu tư vấn của nhân viên ngân hàng,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư