Năm 2017, PVN thực hiện tiết kiệm được hơn 3.830 tỷ đồng
Theo Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) gửi Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, năm 2017, PVN đã thực hiện tiết kiệm được 3.837 tỷ đồng.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp và đặc biệt là giá dầu thô năm 2017 tiếp tục giữ ở mức thấp, kéo dài; các sản phẩm của Tập đoàn phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm nhập khẩu… tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong hoạt động của Tập đoàn.

Để triển khai hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, PVN tập trung đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 5 lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính và các dự án trọng điểm về dầu khí, đưa vào vận hành, khai thác hiệu quả các dự án hoàn thành trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

Tăng cường ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn Tập đoàn; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị; xử lý nghiêm các hành vi gây ra thất thoát, lãng phí…; làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân.

Việc kiểm soát chặt chẽ chi phí, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh và đưa cảnh báo các rủi ro về hoạt động cũng được thực hiện triệt để như đăng ký và thực hiện tiết giảm chi phí quản lý từ 5% trở lên…

Kết quả, trong năm 2017, toàn PVN đã thực hiện tiết kiệm được 3.837 tỷ đồng, bằng 129% kế hoạch năm, trong đó tiết kiệm chi phí quản lý là 821 tỷ đồng; tiết kiệm chi phí giá thành sản xuất kinh doanh từ nguyên, nhiên vật liệu, nhiên liệu năng lượng, cải tiến hợp lý hóa sản xuất là 2.052 tỷ đồng; tiết kiệm chi phí quản lý đầu tư xây dựng là 964 tỷ đồng…

Trong năm 2018, với quyết tâm cao nhất, toàn PVN phấn đấu hoàn thành vượt tối thiểu 5% kế hoạch tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm năm 2018.

Hoàng Minh

Bình luận của bạn về bài viết...