Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 29 tháng 11 năm 2023, 02:56:33
Năm 2022, lợi nhuận Địa ốc Hoàng Quân tăng 334,8% chủ yếu do thoái vốn khoản đầu tư
Duy Bắc - 27/01/2023 14:10
 
CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC - sàn HoSE) ghi nhận doanh thu giảm 52,1% nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 94,4% trong quý cuối năm 2022.

Trong quý IV/2022, Địa ốc Hoàng Quân ghi nhận doanh thu đạt 35,18 tỷ đồng, giảm 52,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 2,12 tỷ đồng, tăng 94,4% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 27,6% lên 59,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 0,81 tỷ đồng lên 21,07 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 77,8%, tương ứng giảm 3,23 tỷ đồng về 0,92 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 90,6%, tương ứng giảm 4,43 tỷ đồng về 0,46 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 1%, tương ứng giảm 0,16 tỷ đồng về 15,92 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù doanh thu giảm nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng mạnh, nguyên nhân chủ yếu do biên lợi nhuận gộp cải thiện, cũng như Công ty tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Luỹ kế trong năm 2022, Địa ốc Hoàng Quân ghi nhận doanh thu đạt 275,91 tỷ đồng, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 18,06 tỷ đồng, tăng 334,8% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về hoạt động kinh doanh chính năm 2022 (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong năm 2022, Công ty ghi nhận lãi 0,91 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 8,06 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh thu tài chính tăng 24,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 4,18 tỷ đồng lên 21,11 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận năm 2022 đóng góp chủ yếu từ doanh thu hoạt động tài chính, hoạt động cốt lõi đóng góp không đáng kể.

Được biết, trong năm 2022, Địa ốc Hoàng Quân đặt kế hoạch doanh thu 1.085 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 165 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và đạt 10,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Bên cạnh kết quả kinh doanh cải thiện, dòng tiền kinh doanh của Địa ốc Hoàng Quân trong năm 2022 cũng ghi nhận dương 91,99 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 2.272,7 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 89,3 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 80 triệu đồng.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Địa ốc Hoàng Quân giảm 22,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 2.090,1 tỷ đồng về 7.236,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.907,2 tỷ đồng, chiếm 40,2% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 2.369,1 tỷ đồng, chiếm 32,7% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 1.335,2 tỷ đồng, chiếm 18,5% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Bán vốn hàng loạt các khoản đầu tư trong năm 2022

Trong năm, biến động lớn nhất là khoản mục đầu tư tài chính dài hạn giảm 47,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 2.112,8 tỷ đồng về 2.369,1 tỷ đồng.

Địa ốc Hoàng Quân bán vốn 3 Công ty liên kết trong năm 2022 (Nguồn: BCTC).
Địa ốc Hoàng Quân bán vốn 3 Công ty liên kết trong năm 2022 (Nguồn: BCTC).

Công ty có thuyết minh tính tới cuối năm 2022, Địa ốc Hoàng Quân không còn ghi nhận 3 Công ty liên kết là CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận (đầu năm 1.648,9 tỷ đồng); CTCP Đầu tư Simon (đầu năm 360 tỷ đồng); Trường trung cấp kinh tế - kỹ thuật Tây Nam Bộ (đầu năm 1,2 tỷ đồng).

Địa ốc Hoàng Quân bán vốn 1 công ty góp vốn trong năm 2022 (Nguồn: BCTC).
Địa ốc Hoàng Quân bán vốn 1 công ty góp vốn trong năm 2022 (Nguồn: BCTC).

Đối với danh mục đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, tính tới cuối năm 2022, Công ty không còn ghi nhận góp vốn vào CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân Mêkông (đầu năm ghi nhận 102,78 tỷ đồng).

Theo tìm hiểu, đầu tháng 5/2022, Địa ốc Hoàng Quân đã thông qua kế hoạch bán vốn hàng loạt Công ty. Trong đó, Địa ốc Hoàng Quân dự kiến chuyển nhượng toàn bộ 12 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư Simon (Địa ốc Hoàng Quân ghi nhận công ty liên kết, sở hữu 40% vốn điều lệ) với giá trị 360 tỷ đồng. Ngược lại, bà Nguyễn Thị Điểm mua 10 triệu cổ phiếu với giá 300 tỷ đồng và ông Hoàng Minh Đức mua 2 triệu cổ phiếu với giá 60 tỷ đồng. Sau khi chuyển nhượng, Địa ốc Hoàng Quân không sở hữu cổ phần nào tại CTCP Đầu tư Simon.

Địa ốc Hoàng Quân thông qua kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ 5.856.000 cổ phiếu CTCP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông (Địa ốc Hoàng Quân ghi nhận đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, sở hữu 18,3% vốn điều lệ) cho ông Hoàng Minh Đức với giá trị 117,12 tỷ đồng. Như vậy, sau giao dịch, Địa ốc Hoàng Quân không còn sở hữu cổ phần tại đơn vị này.

Địa ốc Hoàng Quân thông qua kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ 14.234.046 cổ phiếu CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận (Địa ốc Hoàng Quân ghi nhận công ty liên kết, sở hữu 44% vốn điều lệ).

Trong đó, ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT HQC sẽ mua 7.070.069 cổ phiếu Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận với giá trị 819 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị Như Hiền sẽ mua 2.891.895 cổ phiếu Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận với giá 335 tỷ đồng; bà Nguyễn Trần Thùy Trang sẽ mua 2.891.895 cổ phiếu Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận với giá 335 tỷ đồng; và ông Hoàng Minh Đức sẽ mua 1.380.187 cổ phiếu Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận với giá 159,88 tỷ đồng. Sau giao dịch, Địa ốc Hoàng Quân sẽ không sở hữu cổ phần tại Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận.

Địa ốc Hoàng Quân điều chỉnh phương án chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu

Ngoài ra, vốn điều lệ tại thời điểm cuối năm 2022 vẫn là 4.766 tỷ đồng, tương đương so với đầu năm. Như vậy, trong năm 2022, Công ty chưa thực hiện tăng vốn điều lệ như kế hoạch đầu năm.

Được biết, Công ty dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu HQC với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.000 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán và dự kiến triển khai trong năm 2022 sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Công ty dự kiến sử dụng 650 tỷ đồng huy động để nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông hiện hữu CTCP Đầu tư Thành phố Vàng, thời gian triển khai trong quý III đến quý IV/2022; và 350 tỷ đồng dùng để mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ của CTCP Đầu tư Thành phố Vàng để bổ sung vốn cho dự án Chung cư Nhà ở xã hội Thành phố Vàng, thời gian giải ngân dự kiến trong quý III đến quý IV/2022.

Theo tìm hiểu, CTCP Đầu tư Thành phố Vàng là chủ đầu tư dự án Golden City, dự án nằm tại 4 mặt tiền đường Yết Kiêu – Hồ Văn Lâm – Võ Văn Truyện và Trần Quốc Toản tại Tây Ninh, với quy mô 3,35 ha, 7 block với 1.652 sản phẩm nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và shophouse. Trong đó, 1.281 căn nhà ở xã hội; 160 thuê nhà ở xã hội; 65 nhà thương mại và shophouse và 146 nhà thương mại dịch vụ.

Đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 27/1, cổ phiếu HQC tăng 70 đồng lên 2.800 đồng/cổ phiếu.

Dấu hỏi về chất lượng báo cáo tài chính của Địa ốc Hoàng Quân
Trong báo cáo bán niên năm 2022, Công ty cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân vừa bổ sung Công ty cổ phần Đầu tư Thành phố Vàng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư