Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 14 tháng 06 năm 2024,
Năm 2022, Vinasun có lãi trở lại 185,35 tỷ đồng
Duy Bắc - 27/01/2023 11:45
 
CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Corp, mã VNS – sàn HoSE) ghi nhận doanh thu tăng 264,8% và lợi nhuận chuyển từ lỗ sang lãi 55,53 tỷ đồng trong quý cuối năm 2022.

Trong quý IV/2022, Vinasun ghi nhận doanh thu đạt 324,73 tỷ đồng, tăng 264,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 55,53 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 89,06 tỷ đồng, tức tăng thêm 144,59 tỷ đồng.

Trong kỳ, biên lợi nhuận gộp của Vinasun đã chuyển từ âm sang dương, điều này giúp lợi nhuận gộp ghi nhận 86,4 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 35,32 tỷ đồng, tức tăng thêm 121,72 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh thu tài chính tăng 125,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 3,76 tỷ đồng lên 6,76 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 185,5%, tương ứng tăng thêm 27,4 tỷ đồng lên 42,17 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận 9,38 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 38,36 tỷ đồng, tức tăng thêm 47,74 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty cho biết do trong quý IV/2021, Công ty chỉ mới bắt đầu hoạt động trở lại sau khi dịch Covid 19 đã được khống chế với số lượng xe tham gia kinh doanh chỉ đạt khoảng 50%. Trong quý IV/2022, hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục phục hồi và phát triển, số lượng xe của Công ty tham gia hoạt động kinh doanh luôn đạt 100%. Điều này dẫn đến kết quả kinh doanh của Công ty đã hiệu quả hơn hẳn so với quý IV/2021.

Luỹ kế trong năm 2022, Vinasun ghi nhận doanh thu đạt 1.089,18 tỷ đồng, tăng 124,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 185,35 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 277,17 tỷ đồng, tức tăng thêm 462,52 tỷ đồng.

Được biết, Vinasun vừa trải qua hai năm lỗ liên tiếp, năm 2020 ghi nhận lỗ 210,58 tỷ đồng, năm 2021 ghi nhận lỗ 277,17 tỷ đồng. Như vậy, sau 2 năm lỗ liên tiếp, Công ty đã có lãi trở lại.

Trong năm 2022, Vinasun Corp đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 638,51 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 27,32 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận ghi nhận 185,35 tỷ đồng, Công ty đã hoàn thành 678,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong năm 2022, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận dương 347,4 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 16,1 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 293,2 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 26,6 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Vinasun tăng 16,9% so với đầu năm, tương ứng tăng lên 264,9 tỷ đồng lên 1.836,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 1.061,5 tỷ đồng, chiếm 57,8% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 542,7 tỷ đồng, chiếm 29,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 155,8 tỷ đồng, chiếm 8,5% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, biến động lớn nhất chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 46,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 171,7 tỷ đồng lên 542,7 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 34% so với đầu năm, tương ứng giảm 80,4 tỷ đồng về 155,8 tỷ đồng …

Ngoài ra, tính tới cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Vinasun tăng 29,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 54,9 tỷ đồng lên 243,5 tỷ đồng và chiếm 13,3% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/1, cổ phiếu VNS tăng 1.150 đồng lên 18.150 đồng/cổ phiếu.

Vinasun gian nan triển vọng phục hồi sau 2 năm thua lỗ
Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) vừa báo lãi trở lại sau 8 quý liên tiếp thua lỗ, song mong muốn phục hồi lợi nhuận sau 2 năm thua lỗ vẫn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư