Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 07 năm 2024,
Năm 2023, Licogi 14 đặt kế hoạch đi lùi và muốn tiếp tục đầu tư cổ phiếu
Duy Bắc - 28/02/2023 07:04
 
Sau một năm lao dốc, CTCP Licogi 14 (mã L14 - sàn HNX) tiếp tục đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2023 giảm 21%, về còn 25 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Licogi 14 đặt kế hoạch tổng doanh thu 195 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế 25 tỷ đồng, giảm 21% so với thực hiện trong năm 2022. Trong đó, doanh thu bất động sản dự kiến 50 tỷ đồng, doanh thu tài chính dự kiến 5 tỷ đồng và doanh thu xây lắp và lĩnh vực khác là 140 tỷ đồng.

Licogi 14 đặt kế hoạch đi lùi năm 2023 (Nguồn: L14).
Licogi 14 đặt kế hoạch đi lùi năm 2023 (Nguồn: L14).

Đối với dự án trọng điểm Khu đô thị mới Nam Minh Phương, trong năm 2022, Công ty tiếp tục nỗ lực quyết liệt các việc đang triển khai, nghiên cứu các giải pháp, tìm mọi nguồn vốn vay tín dụng, phát hành tăng vốn điều lệ khi có điều kiện thuận lợi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với hoạt động tài chính, nếu thị trường chứng khoán có thời điểm, thời cơ tốt có thể cân nhắc dùng một phần hợp lý để đầu tư ngắn hạn đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

Về chính sách cổ tức, Công ty dự kiến cổ tức năm 2022 chỉ là 5% so với kế hoạch đầu năm là 10%. Ngoài ra, Công ty tiếp tục duy trì cổ tức 5% trong năm 2023.

Licogi 14 công bố kế hoạch kinh doanh không đồng nhất trong năm 2023 (Nguồn: L14).
Licogi 14 công bố kế hoạch kinh doanh không đồng nhất trong năm 2023 (Nguồn: L14).

Điểm đáng lưu ý, Licogi 14 cũng đặt kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2023-2027. Tuy nhiên, có sự bất nhất so với kế hoạch trong năm 2023. Trong đó, kế hoạch riêng năm 2023, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 195 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 25 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 20 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong kế hoạch giai đoạn 2023-2027, kế hoạch năm 2023, tổng doanh thu 195 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 31 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 25 tỷ đồng.

Năm 2022, lợi nhuận Licogi 14 ghi nhận 18,99 tỷ đồng, hoàn thành 7,5% kế hoạch năm

Trong quý IV/2022, Licogi 14 ghi nhận doanh thu đạt 44,36 tỷ đồng, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 34,6 tỷ đồng, tăng 206,7% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 41,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 5,94 tỷ đồng lên 20,3 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 43,9%, tương ứng giảm 1,08 tỷ đồng về 1,38 tỷ đồng; chi phí tài chính ghi nhận giảm 24,86 tỷ đồng và ghi nhận âm 24,65 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi nhận dương 0,21 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 39,3%, tương ứng tăng thêm 2,74 tỷ đồng lên 9,71 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Điểm đáng lưu ý, trong quý IV, chi phí tài chính ghi âm, chủ yếu do Công ty hoàn nhập dự phòng 25,2 tỷ đồng liên quan đến các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

Luỹ kế trong năm 2022, Licogi 14 ghi nhận doanh thu đạt 173,46 tỷ đồng, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 18,99 tỷ đồng, giảm 62,3% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2022, Licogi 14 đặt kế hoạch tổng doanh thu 569 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 254 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận chỉ 18,99 tỷ đồng, Công ty không hoàn thành kế hoạch năm và chỉ đạt 7,5% kế hoạch năm.

Xét về dòng tiền, trong năm 2022, dòng tiền kinh doanh chính của Licogi 14 ghi nhận âm 69,4 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi nhận dương 29,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 160,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 4,4 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Licogi 14 giảm 1,2% so với đầu năm về 566,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 227,5 tỷ đồng, chiếm 40,1% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 166,5 tỷ đồng, chiếm 29,4% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 56,1 tỷ đồng, chiếm 9,9% tổng tài sản.

Đổi cách hạch toán  công ty con sang công ty liên kết, để không phải hợp nhất lỗ khi đầu tư cổ phiếu CEO và DIG trong năm 2022

Điểm đáng lưu ý, thời điểm 31/12/2021, Licogi 14 ghi nhận đầu tư vào công ty con là 56,1 tỷ đồng; thời điểm 30/6/2022 ghi nhận đầu tư vào công ty liên kết là 56,1 tỷ đồng; thời điểm 30/9/2022, Công ty lại ghi nhận đầu tư 56,1 tỷ đồng vào Công ty con; và thời điểm 31/12/2022, Công ty quay trở lại ghi đầu tư 56,1 tỷ đồng vào công ty liên kết.

Trước đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, trước báo cáo kiểm toán bán niên năm 2022, Licogi 14 ghi nhận lỗ 234,4 tỷ đồng do trích lập dự phòng đầu tư cổ phiếu, nhưng sau kiểm toán, đơn vị này chỉ còn lỗ 16,2 tỷ đồng. Nguyên nhân do công ty con của Licogi 14 là Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Licogi 14 phát hành 550.000 cổ phiếu ESOP, tương ứng 5% lượng cổ phiếu lưu hành để tăng vốn từ 110 tỷ đồng lên 115,5 tỷ đồng, đồng thời tỷ lệ sở hữu của Licogi 14 giảm từ 51% xuống còn 48,57%, chuyển từ công ty con sang công ty liên kết.

Với việc chuyển sang công ty liên kết, Licogi 14 đã hạch toán theo giá gốc tại Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Licogi 14, do đó, lãi/lỗ trong kỳ không cần hạch toán vào báo cáo hợp nhất, giúp khoản lỗ đầu tư cổ phiếu CEO và DIG của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Licogi 14 không ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của Licogi 14.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/2, cổ phiếu L14 giảm 2.900 đồng về 45.000 đồng/cổ phiếu.

Còn nửa tháng hết năm, Licogi 14 muốn điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận 2022
Sau khi ghi nhận lỗ 15,61 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022, CTCP Licogi 14 (mã L14 - sàn HNX) muốn điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư