Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 08 tháng 12 năm 2023, 09:11:17
Nam A Bank tăng vốn lên 7.000 tỷ đồng, niêm yết sàn HOSE
Thùy Vinh - 27/06/2020 11:44
 
Kế hoạch năm 2020 của Nam A Bank là tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng; chia cổ tức 14,65%; niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE) và đạt lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng.

Niêm yết sàn HOSE cuối năm 2020

Sáng ngày 27/6, Ngân hàng TMCM Nam Á (Nam A Bank) tiến hành đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2020. Tỷ lệ tham dự 83,04% cổ dông có quyền biểu quyết. ĐHCĐ đủ túc số để tiến hành đại hội.

Năm 2020, Nam A Bank xác định “duy trì mức tăng trưởng phù hợp tình hình thị trường và chú trọng củng cố nền tảng hoạt động”, tiếp tục định hướng chiến lược “khách hàng là trọng tâm”, nhằm đảm bảo phát triển bền vững và hướng đến mục tiêu quản trị “Củng cố, ổn định, tăng trưởng”.

Về mục tiêu kinh doanh năm 2020 đặt nhiều chỉ tiêu cơ bản như: Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.000 tỷ đồng trước thuế; Tổng tài sản đạt 116.000 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019; Huy động đạt 92.000 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2019; Dư nợ cho vay Cá nhân và Tổ chức kinh tế đạt 82.000 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2019 nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng hàng năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3% theo quy định.

Mức chia cổ tức cổ đông thông qua 14.65%. Nam A Bank chi trả cổ tức bằng cổ phiếu nhằm mục tiêu hỗ trợ cho kế hoạch tăng vốn điều lệ, giúp Ngân hàng có nền tảng tài chính ổn định để tiếp tục phát triển bền vững và lớn mạnh hơn.

Về niêm yết cổ phiếu, các cổ đông Nam A Bank cũng đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại sàn Hose. HĐQT Ngân hàng cho biết, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua việc niêm yết cổ phiếu và đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu của Nam A Bank trên thị trường chứng khoán. 

Tới thời điểm tổ chức Đại hội này, do một vài yếu tố khách quan đã ảnh hưởng đến tiến độ niêm yết, hiện tại Nam A Bank đã thực hiện gửi hồ sơ đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) để thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu của Nam A Bank, làm cơ sở để hoàn thiện thủ tục niêm yết trên sàn chứng khoán Hose năm nay. Thời gian thực hiện: chậm nhất 31/12/2020.

Chia cổ tức 14,65% bằng cổ phiếu, tăng vốn lên 7.000 tỷ đồng

Năm 2019, Nam A Bank tăng vốn điều lệ đợt 1 từ mức trên 3.353 tỷ đồng lên lên mức hơn 3.890 tỷ đồng thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.

Hiện tại Nam Á Bank đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc tăng vốn điều lệ đợt 2 từ mức hơn 3.890 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng. Dự kiến trong quý 3/2020 Ngân hàng sẽ hoàn tất kế hoạch tăng vốn.  

Về kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2020, Nam A Bank thực hiện phương án tăng vốn điều lệ lên 7.000 tỷ đồng trong năm 2020. Việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, trong năm 2020, HĐQT Nam A Bank có chủ trương tăng vốn điều lệ từ mức 5.000 tỷ đồng (sau khi hoàn tất tăng vốn đợt 2 năm 2019) lên 7.000 tỷ đồng thông qua chia cổ tức 14,65%. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 57 triệu cổ phần (tương đương 570 tỷ đồng).

Đồng thời, Nam A Bank tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ, với số lượng cổ phần phát hành là 143 triệu cổ phần (tương đương 1.430 tỷ đồng).

Trả lời cổ đông về việc tại sao không chia cổ tức bằng tiền mặt mà bằng cổ phiếu, ông Trần Ngọc Tâm, Tổng giám đốc Nam A Bank cho biết, trong quá trình tái cơ cấu và định hướng chung của NHNN là tất cả các ngân hàng phải tập trung nguồn lực tái cơ cấu và nâng cao năng lực tài chính. Vì vậy, ngân hàng chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính, thay vì tiền mặt.

Mặt khác, theo yêu cầu của NHNN tại Chỉ thị số 02, trước bối cảnh khó khăn của thị trường do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tập trung nguồn lực hỗ trợ khách hàng nên không được chia cổ tức bằng tiền mặt mà chủ yếu bằng cổ phiếu.

Năm 2019, hoạt động Nam A Bank đạt nhiều kết quả tích cực như: Tổng tài sản: 94.687 tỷ đồng, đạt 110% so với kế hoạch năm 2019 ; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 925 tỷ đồng, đạt 116% so với kế hoạch năm 2019; Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế đạt 113% kế hoạch, nợ xấu kiểm soát tốt…

Áp dụng trước hạn Basel II: Cuối tháng 11/2019, Nam A Bank chính thức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt đạt chuẩn Basel II trước hạn. Moody's cũng đã tiếp tục duy trì mức tín nhiệm B2 đối với hạng mục tiền gửi dài hạn, đồng thời đánh giá triển vọng ổn định lâu dài trong hoạt động.

Năm 2019, Nam A Bank đã hoàn thành chiến lược mở mới 35 đơn vị kinh doanh, nâng số điểm kinh doanh lên hơn 100 điểm. Đồng thời, được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận mở mới 5 chi nhánh tại: Nghệ An, Bình Thuận, Bạc Liêu, Đồng Tháp và Thừa Thiên Huế. Nam A Bank tiếp tục đẩy mạnh mở rộng quy mô hoạt động, thông qua việc mở thêm 5 chi nhánh mới trong năm 2020.

 

Những “điểm sáng” của Nam A Bank
Với khát vọng vươn tầm, chinh phục “Hành trình công nghệ 4.0”, Nam A Bank đã đạt được những dấu ấn nổi bật về hoạt động kinh doanh, trách...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư