Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 21 tháng 07 năm 2024,
Năm Bảy Bảy: Dự án De Lagi - Bình Thuận vẫn chưa đủ điều kiện giao dịch
Duy Bắc - 10/08/2023 09:47
 
Sau nhiều lần kéo dài thời gian mở bán và đội vốn, dự án có tồn kho lớn nhất của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB – sàn HoSE) vẫn chưa đủ điều kiện kinh doanh.

Tại cuộc họp báo định kỳ về tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2023, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cho biết hiện đã có thông tin về 33 dự án bất động sản chưa đủ điều kiện giao dịch.

Trong đó, đáng chú ý danh sách 33 dự án không đủ điều kiện giao dịch có dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp Khu dân cư De Lagi - Bình Thuận, đây là dự án do CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy làm chủ đầu tư.

Cơ cấu tồn kho của Năm Bảy Bảy tại thời điểm 30/6/2023 (Nguồn: BCTC)
Cơ cấu tồn kho của Năm Bảy Bảy tại thời điểm 30/6/2023 (Nguồn: BCTC)

Được biết, dự án De Lagi – Bình Thuận có quy mô 124,53 ha (84,59 ha diện tích khu dân cư và 39,94 ha là diện tích khu du lịch), tổng vốn đầu tư 2.726 tỷ đồng. Trong đó, tại thời điểm 30/6/2023, Năm Bảy Bảy cho biết đã đầu tư 792,66 tỷ đồng vào dự án De Lagi – Bình Thuận, dự án ghi nhận giá trị tồn kho lớn nhất của Năm Bảy Bảy ở thời điểm hiện tại.

Dự án Khu dân cư De Lagi - Bình Thuận liên tục đội vốn và kéo dài thời gian kinh doanh (Nguồn: NBB)
Dự án Khu dân cư De Lagi - Bình Thuận liên tục đội vốn và kéo dài thời gian kinh doanh (Nguồn: NBB)

Ngoài ra, theo dữ liệu từ Báo cáo thường niên, dự án ban đầu dự kiến vốn đầu tư 1.290 tỷ đồng nhưng sau đó tăng lên 2.726 tỷ đồng; đồng thời dự kiến mở bán và kinh doanh III/2021, sau đó điều chỉnh, dự kiến mở bán kinh doanh trong năm 2024.

6 tháng đầu năm 2023 ghi nhận lợi nhuận giảm 26,3% và hoàn thành 6,4% kế hoạch năm

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2023, Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu đạt 179,7 tỷ đồng, tăng 92,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1,19 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 0,24 tỷ đồng, tăng 0,95 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 122,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 57,84 tỷ đồng, lên 105,21 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 11,3%, tương ứng giảm 4,69 tỷ đồng, về 36,86 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 55%, tương ứng tăng thêm 34 tỷ đồng, lên 95,81 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 2,9%, tương ứng giảm 0,24 tỷ đồng, về 8,15 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 31,81 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 14,23 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 17,58 tỷ đồng.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2023, Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu đạt 193,75 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1,32 tỷ đồng, giảm 26,3% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2023, Năm Bảy Bảy đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 800 tỷ đồng, tăng 71,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 20,5 tỷ đồng, tăng 241,7% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023, Năm Bảy Bảy mới hoàn thành được 6,4% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Trước đó, trong năm 2022, Năm Bảy Bảy cũng đặt kế hoạch kinh doanh tham vọng với doanh thu 800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 102 tỷ đồng nhưng cuối năm, kết quả kinh doanh lao dốc, Công ty lần lượt ghi nhận doanh thu giảm 17,5%, về 466,36 tỷ đồng và hoàn thành 58% kế hoạch doanh thu; lợi nhuận giảm 98,1%, về chỉ 6 tỷ đồng và hoàn thành 6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của Năm Bảy Bảy tiếp tục ghi nhận âm 98,6 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 904,6 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 1.002,3 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 1.274,6 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh doanh và mở rộng đầu tư.

Trước đó, theo dữ liệu SSI iBoard, Năm Bảy Bảy vừa trải qua hai năm dòng tiền kinh doanh âm liên tục. Trong đó, năm 2021 ghi nhận âm 103,18 tỷ đồng và đặc biệt trong năm 2022, dòng tiền âm kỷ lục 1.144,13 tỷ đồng.

Nợ vay tiếp tục “phình to”, nâng hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu lên hơn 2,12 lần

Tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của Năm Bảy Bảy tăng 12,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 795,4 tỷ đồng, lên 7.182,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 2.030,6 tỷ đồng, chiếm 28,3% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 1.611,1 tỷ đồng, chiếm 22,4% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.553,6 tỷ đồng, chiếm 21,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.297,1 tỷ đồng, chiếm 18,1% tổng tài sản.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu các khoản phải thu dài hạn tăng 27,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 443,4 tỷ đồng, lên 2.030,6 tỷ đồng; tồn kho tăng 14,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 198,1 tỷ đồng, lên 1.553,6 tỷ đồng.

Công ty có thuyết minh phải thu tăng đột biến, chủ yếu do phải thu góp vốn hợp tác đầu tư ngắn hạn 345,5 tỷ đồng (cùng kỳ 0 tỷ đồng). Trong đó, Công ty hợp tác với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm triển khai hoạt động kinh doanh tại các dự án trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ngoài ra, đối với phải thu dài hạn, chủ yếu là khoản vốn góp hợp tác đầu tư với CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (mã CII) với giá trị 2.007,5 tỷ đồng (đầu năm 1.566,1 tỷ đồng) về việc đầu tư kinh doanh phân chia lợi nhuận từ Cao ốc 152 Điện Biên Phủ (giá trị 1.150 tỷ đồng) và hợp tác đầu tư dự án Xa Lộ Hà Nội (giá trị 857,49 tỷ đồng).

Ngoài ra, tính cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 23,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 738,5 tỷ đồng, lên 3.868,6 tỷ đồng và bằng 212,4% vốn chủ sở hữu (đầu năm chỉ bằng 172% vốn chủ sở hữu).

Được biết, theo dữ liệu SSI iBoard, tại thời điểm đầu năm 2022, tỷ lệ nợ vay (ngắn hạn và dài hạn) trên vốn chủ sở hữu của ngành là 67%.

Như vậy, hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu của Năm Bảy Bảy đang cao hơn nhiều lần so với trung bình của ngành.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/8, cổ phiếu NBB tăng 200 đồng lên 19.800 đồng/cổ phiếu.

CII muốn thông qua công ty con để nâng sở hữu đạt tỷ lệ chi phối lại tại NBB
CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB - sàn HoSE) bổ sung tờ trình cho Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 2/11.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư