Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 01 năm 2021, 06:50:17
Nàng Bạch Tuyết không bị "mất mạng" nhờ đâu?
Hữu Tuấn - 26/06/2020 14:16
 
Tại Việt Nam, lưu lượng sử dụng 4G tăng mạnh vào 2019. Hiện nay 4G đã trở thành dịch vụ phổ biến cũng như là động lực tăng trưởng chính của các nhà mạng.
MobiFone sẵn sàng nhập cuộc Mobile Money
MobiFone đã đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng cả về cơ sở hạ tầng và kỹ thuật để chờ ngày được cung cấp dịch vụ Mobile Money.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư