Nâng cấp tuyến luồng kênh Chợ Gạo giai đoạn 2 theo hình thức BOT
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp tuyến luồng kệnh Chợ Gạo giai đoạn 2 theo hình thức Hợp đồng BOT.
Kênh Chợ Gạo
Kênh Chợ Gạo

Dự án nâng cấp tuyến luồng kệnh Chợ Gạo giai đoạn 2 là dự án thuộc lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện các quy trình thủ tục, bao gồm cả việc phê duyệt đề xuất dự án, lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực thực hiện theo quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện việc quản lý thu, nộp và sử dụng phí trên tuyến luồng kênh Chợ Gạo.

Như Chính

Bình luận của bạn về bài viết...