Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 11 năm 2020, 09:48:52
Ngân hàng bị tạm dừng mở rộng mạng lưới vì nợ xấu
Thùy Liên - 08/07/2015 17:28
 
Thống đốc Ngân hàng nhà nước vừa có văn bản yêu cầu Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàgn không xem xét, chấp thuận đề nghị của tổ chức tín dụng Việt Nam về mở mới chi nhánh, phòng giao dịch, máy ATM, văn phòng đại diện, cung cấp dịch vụ mới hoặc triển khai nghiệp vụ kinh doanh mới.
Từ đầu năm đến nay, hàng lọat ngân hàng được NHNN cấp phép mở phòng giao dịch, chi nhánh mới
Từ đầu năm đến nay, hàng lọat ngân hàng được NHNN cấp phép mở phòng giao dịch, chi nhánh mới

Thống đốc NHNN vừa có văn bản số 5056/NHNN-TTGSNH về việc tạm ngừng cấp phép mở rộng mạng lưới của TCTD. 

Theo văn bản này, để hoàn thành mục tiêu của ngành Ngân hàng đưa tỷ lệ nợ xấu về mức dưới 3% trước ngày 01/10/2015 được NHNN đặt ra tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 diễn ra ngày 22/6/2015, Thống đốc NHNN yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các nội dung sau:

Không xem xét, chấp thuận đề nghị của TCTD Việt Nam mở mới chi nhánh, phòng giao dịch, máy ATM, văn phòng đại diện, cung cấp dịch vụ mới hoặc triển khai nghiệp vụ kinh doanh mới (trừ trường hợp đặc biệt được Thống đốc NHNN chấp thuận vì mục đích an ninh, quốc phòng, chính trị, xã hội) cho đến khi TCTD Việt Nam hoàn thành các chỉ tiêu xử lý nợ xấu năm 2015 theo kế hoạch NHNN giao và đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 3% tổng dư nợ tín dụng trước ngày 01/10/2015. TCTD Việt Nam không hoàn thành được kế hoạch xử lý nợ xấu năm 2015 và đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 3% trước ngày 01/10/2015 cũng sẽ không được xem xét, chấp thuận các đề nghị tương tự nói trên ít nhất đến ngày 31/12/2015 (NHNN sẽ có thông báo việc hoàn thành kế hoạch xử lý nợ xấu của từng TCTD).

Cùng với đó, tích cực kiểm tra, giám sát các TCTD trên địa bàn tập trung triển khai mọi biện pháp, sử dụng mọi nguồn lực, đẩy mạnh xử lý nợ xấu, đảm bảo hoàn thành mục tiêu ngành Ngân hàng đưa tỷ lệ nợ xấu về mức dưới 3% trước ngày 01/10/2015.

Cùng ngày, Thống đốc NHNN có văn bản số 5055/NHNN-TTGSNH yêu cầu chi nhánh ngân hàng nước ngoài, TCTD liên doanh, TCTD 100% vốn nước ngoài xây dựng kế hoạch và triển khai quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu để đưa tỷ lệ nợ xấu về mức dưới 3% trước ngày 01/10/2015. Đồng thời, báo cáo NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) kế hoạch xử lý nợ xấu trước ngày 20/7/2015.

Chuyển nợ thành vốn góp: Làm đẹp sổ sách, nợ xấu vẫn xấu?
Quy định mới cho phép ngân hàng và doanh nghiệp (DN) được chuyển nợ vay thành vốn góp, giúp việc xử lý nợ khó đòi hiệu quả hơn. Tuy nhiên, vấn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư