Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 01 năm 2023, 12:27:38
Ngân hàng phải giảm chi lương, thưởng, dừng cổ tức tiền mặt để dồn lực giảm lãi vay
Thùy Liên - 31/03/2020 15:54
 
Trong chỉ thị vừa ban hành, NHNN cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng phải chủ động xây dựng các kịch bản kinh doanh chi tiết, bao gồm cả kịch bản dự phòng nhằm đảm bảo hoạt động liên tục, không để gián đoạn mọi tình huống.
f
Ngân hàng không được chia cổ tức tiền mặt tại ĐHCĐ năm nay để dồn lực hỗ trợ doanh nghiệp

Không chia cổ tức tiền mặt, cắt giảm chi lương, thưởng

Hôm nay (31/3/2020), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành chỉ thị số 02/CT-NHNN về các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Trong đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo các văn bản chỉ đạo của Thống đốc NHNN.

Chủ động xây dựng các kịch bản kinh doanh chi tiết (bao gồm các kế hoạch kinh doanh dự phòng theo diễn biến của dịch bệnh) nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục, không để gián đoạn trong mọi tình huống. Xây dựng giải pháp cung cấp các dịch vụ ngân hàng theo từng kịch bản diễn biến dịch, phù hợp với các biện pháp chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương; đồng thời tăng cường cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử.

NHNN cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng khẩn trương ban hành và triển khai quy định nội bộ hướng dẫn Thông tư số 01/2020/TT-NHNN của NHNN. Chủ tịch Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng trực tiếp chỉ đạo việc triển khai công tác cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch và chịu trách nhiệm trước Thống đốc NHNN về kết quả thực hiện. Xử lý nghiêm những đơn vị, cán bộ lãnh đạo và cán bộ nghiệp vụ triển khai chậm, cố tình gây khó khăn, phiền hà, thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng quy định trong quá trình thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai có hiệu quả các giả pháp mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là cho vay để duy trị và khôi phục các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Đặc biệt, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động rà soát, cắt giảm mạnh các chi phí hoạt động, đặc biệt là chi lương, thưởng; kịp thời điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính phù hợp với thực tế trước khi tổ chức đại hội cổ đông, trước mắt không chia cổ tức bằng tiền mặt để tập trung nguồn lực giảm mạnh lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện nay và các khoản cho vay mới.

NHNN cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 01, nằm đảm bảo thực hiện đúng chính sách; phát hiện và kiên quyết xử lý kịp thời việc lợi dụng chính sách để trục lợi, phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng…

NHNN sẽ cho vay tái cấp vốn, sớm trình quyết định thí điểm Mobile Money

Về phía điều hành, NHNN khẳng định sẽ cho vay tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng để thực hiện các chương trình theo chỉ đạo của Chính phủ, hỗ trợ cơ cấu lại các tổ chức tín dụng dụng và xử lý nợ xấu dưới các hình thức tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của VAMC, cho vay lại theo hồ sơ tín dụng, cho vay có bảm bảo bằng cầm cố giấy tờ có giá và các hình thứ tái cấp vốn khác theo quy định.

Về tỷ giá, NHNN sẽ điều hành tỷ giá trung tâm linh hoạt, phù hợp, sẵn sàng can thiệp thị trường khi cần thiết để bình ổn thị trường ngoại tệ. Về lãi suất, NHNN sẽ điều hành phù hợp với cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường, giám sát chặt chẽ việc gảm lãi suất của các tổ chức tín dụng…

Liên quan đến vấn đề tăng vốn cho các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, NHNN sẽ phối hợp với Bộ Tài chính hoàn tất thủ tục trình cấp có thẩm quyền xử lý.

Ngoài ra, NHNN sẽ rà soát, chủ động xây dựng các quy định công nghệ nhằm giảm thiểu giao dịch trực tiếp trong cung ứng, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

Cụ thể, NHNN sẽ khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán các dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile money) và ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Chỉ thị có hiệu lực từ ngày ký, tức hôm nay, 31/3/2020.

Ngân hàng giảm chi phí đầu vào, giảm lãi vay trong mùa dịch covid-19
Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về chia sẻ khó khăn cho khách hàng trước tác động bởi dịch covid-19, gần đây...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư