Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 06 tháng 12 năm 2023, 14:55:27
Ngày 19/6, Hodeco chốt danh sách trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 25%
Duy Bắc - 26/05/2023 08:42
 
CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã HDC - sàn HoSE) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.

Ngày 19/6, Hodeco chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 25 cổ phiếu mới và nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2022.

Với 108,09 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Hodeco sẽ phát hành thêm 27,02 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

Quý I/2023, lợi nhuận Hodeco giảm 67,9%, về còn 31,49 tỷ đồng

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2023, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 176,76 tỷ đồng, giảm 55,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 31,49 tỷ đồng, giảm 67,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 50,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 80,24 tỷ đồng, về còn 79,26 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 26,4%, tương ứng tăng thêm 4,5 tỷ đồng, lên 21,54 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 10,6%, tương ứng giảm 1,69 tỷ đồng, về 14,26 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, lợi nhuận quý đầu năm 2023 lao dốc chủ yếu do lợi nhuận gộp giảm mạnh và chi phí tài chính tăng cao.

Lý giải cho lợi nhuận lao dốc, Hodeco cho biết, do những khó khăn chung của thị trường bất động sản ảnh hưởng đến công tác bán hàng của Công ty trong quý I/2023.

Được biết, trong năm 2023, Hodeco đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.770 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế dự kiến 488 tỷ đồng, tăng 17,6% so với thực hiện trong năm 2022.

Như vậy, với lợi nhuận chỉ 31,49 tỷ đồng, kết thúc quý đầu năm 2023, Hodeco chỉ hoàn thành 6,5% so với kế hoạch.

Bên cạnh kinh doanh lao dốc, trong quý I/2023, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của Hodeco còn ghi nhận âm 23,5 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 251,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 9,99 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 14,15 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của Hodeco tăng 1,9% so với đầu năm, lên 4.505,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.132,9 tỷ đồng, chiếm 25,1% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.130,6 tỷ đồng, chiếm 25,1% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 1.082,83 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 683,3 tỷ đồng, chiếm 15,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn tăng 4,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 44,2 tỷ đồng, lên 1.132,9 tỷ đồng; tồn kho tăng 3,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 39,1 tỷ đồng, lên 1.130,6 tỷ đồng …

Về danh mục đầu tư chứng khoán, đáng chú ý, Công ty ghi nhận đầu tư 107,2 tỷ đồng cổ phiếu HUB, trích lập dự phòng 44,09 tỷ đồng, tương ứng với tạm lỗ 41,1% giá trị khoản đầu tư cổ phiếu HUB.

Điểm đáng lưu ý, tính tới cuối quý I/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng thêm 14,2 tỷ đồng so với đầu năm, lên 1.704,5 tỷ đồng và chiếm 37,8% tổng nguồn vốn.

Trong nợ vay, Công ty cho biết đầu năm giá trị dư nợ trái phiếu là 28,7 tỷ đồng nhưng tới 31/3/2023 lên tới 95,8 tỷ đồng. Được biết, số tiền trái phiếu được dùng để đầu tư vào dự án The Light City tại phường 12, TP. Vũng Tàu.

Hodeco sẽ huy động tối đa 1.300 tỷ đồng cổ phiếu và trái phiếu

Về kế hoạch huy động vốn, năm 2023, Hodeco thông qua hủy kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã thông qua năm 2022 do không còn phù hợp với tình hình hiện tại.

Được biết, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Hodeco đã thông qua kế hoạch phát hành tối đa 8,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành tối thiểu 100.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ước tính công ty sẽ huy động tối thiểu 860 tỷ đồng từ đợt phát hành riêng lẻ này.

Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ thời điểm phát hành. Toàn bộ số tiền huy động được, công ty dự kiến sử dụng cho việc mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và/hoặc đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

Ngược lại, Hodeco thông qua kế hoạch huy động vốn mới, chào bán 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện, tương ứng tỷ lệ 20% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá 15.000 đồng/cổ phiếu để huy động 300 tỷ đồng và dự kiến triển khai trong quý III đến quý IV/2023.

Toàn bộ số tiền huy động 300 tỷ đồng, Hodeco dự kiến sẽ sử dụng để thanh toán gốc và lãi các khoản nợ vay ngắn hạn, nợ vay dài hạn, nợ trái phiếu đến hạn cho các tổ chức tín dụng, các tổ chức và các cá nhân khác.

Thêm nữa, Hodeco dự kiến chào bán thêm trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước với giá trị tối đa 800 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, dự kiến triển khai trong năm 2023 và sử dụng tiền huy động để thực hiện đầu tư dự án do Công ty làm chủ đầu tư.

Công ty cũng lên kế hoạch phát hành thêm tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Như vậy, nếu thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và trái phiếu riêng lẻ thành công, Hodeco sẽ huy động tối đa 1.300 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/5, cổ phiếu HDC đóng cửa giá tham chiếu 34.300 đồng/cổ phiếu.

Quý I/2023, lợi nhuận Hodeco giảm 67,9%, về còn 31,49 tỷ đồng
CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã HDC - sàn HoSE) báo cáo kinh doanh lao dốc trong quý đầu năm 2023 do khó khăn chung của thị trường bất...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư