Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 08 năm 2020, 04:27:27
Người phát ngôn Chính phủ lên tiếng về quy hoạch bị dư luận cho rằng “hợp thức hóa” dự án giao thông đường thủy xuyên Á
Kỳ Thành - 02/08/2016 20:13
 
Văn phòng Chính phủ lên tiếng về dư luận cho rằng Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình đang được xây dựng nhằm “hợp thức hóa” cho dự án giao thông đường thủy xuyên Á dọc sông Hồng từng bị phản đổi.
Sông Hồng
Sông Hồng

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản cho biết, ý kiến một số nhà khoa học phản ánh dư luận cho rằng Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng nhằm “hợp thức hóa”, “rộng đường” cho dự án giao thông đường thủy xuyên Á dọc sông Hồng không có trong Quy hoạch sông Hồng từng bị người dân phản đối.

Về vấn đề này, Người phát ngôn Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo chưa xem xét việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nói trên vì chưa đủ căn cứ theo quy định của pháp luật và giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức xây dựng Quy hoạch tổng thể khai thác sông Hồng để đảm bảo phát triển bền vững (văn bản số 766/TTg-KTN ngày 09/5/2016).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc xây dựng Quy hoạch nêu trên phải được thực hiện một cách kỹ lưỡng, khoa học và phải có sự tham gia của các địa phương liên quan, các nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội khác là đại diện cho lợi ích của người dân.

Căn cứ đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ý kiến của các Bộ, ngành và cơ quan liên quan, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét, quyết định đề cương của Quy hoạch tổng thể khai thác sông Hồng trong đó quy hoạch tài nguyên nước chỉ là một nội dung của Quy hoạch tổng thể khai thác sông Hồng.

Thủ tướng Chính phủ chưa xem xét phê duyệt Dự án tuyến giao thông thủy xuyên Á trên sông Hồng
Thủ tướng Chính phủ chưa xem xét việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vì chưa đủ căn cứ, cơ sở theo quy định của pháp luật.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư