Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 07 năm 2024,
Người thân lãnh đạo Saigontel bán ra cổ phiếu hơn 7 tháng mới báo cáo
Duy Bắc - 17/08/2023 08:07
 
Sau khi liên tục bán ra cổ phiếu tháng 10/2022 và tháng 1/2023, người thân lãnh đạo CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, mã SGT - sàn HoSE) mới công bố thông tin trong tháng 8/2023.

Cụ thể, ngày 16/8/2023, Saigontel thực hiện công bố hai giao dịch của cổ đông liên quan lãnh đạo thực hiện giao dịch cuối năm 2022 và đầu năm 2023.

Trong đó, từ ngày 17/10/2022 đến ngày 20/10/2022, ông Nguyễn Sơn, anh của bà Nguyễn Thị Kim Thanh, thành viên HĐQT tại Saigontel đã thực hiện bán ra 158.600 cổ phiếu SGT để giảm sở hữu từ 2.530.254 cổ phiếu, xuống còn 2.371.654 cổ phiếu.

Ngoài ra, ngày 5/1/2023, ông Nguyễn Sơn tiếp tục bán thêm 8.000 cổ phiếu SGT để giảm sở hữu từ 2.371.654 cổ phiếu, xuống 2.363.654 cổ phiếu, tương ứng còn sở hữu gần 1,6% vốn điều lệ.

Như vậy, tổng cộng ông Nguyễn Sơn đã bán 166.600 cổ phiếu SGT trong tháng 10/2022 và đầu tháng 1/2023 nhưng tới tháng 8/2023, Saigontel mới công bố trên website Công ty.

Theo điểm đ, Điều 33 của Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định: “Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch (trường hợp giao dịch kết thúc trước thời hạn đăng ký) hoặc kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về kết quả giao dịch đồng thời giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký (nếu có) theo mẫu quy định tại Phụ lục XV hoặc Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư này”.

6 tháng đầu năm lợi nhuận giảm 81,7% và mới hoàn thành 8,5% kế hoạch lợi nhuận năm

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2023, Saigontel ghi nhận doanh thu đạt 388,47 tỷ đồng, tăng 134,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 17,17 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 60,42 tỷ đồng, tức tăng thêm 77,59 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 167,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 37,77 tỷ đồng, lên 60,32 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 66,1%, tương ứng giảm 12,22 tỷ đồng, xuống 6,28 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 71,6%, tương ứng giảm 53,83 tỷ đồng, xuống 21,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 10,5%, tương ứng giảm 2,43 tỷ đồng, xuống 20,71 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm 2023, Saigontel ghi nhận doanh thu đạt 481,85 tỷ đồng, giảm 16,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 22,7 tỷ đồng, giảm 81,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, Saigontel đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.750 tỷ đồng, tăng 89,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế 412 tỷ đồng, tăng 282,9% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 35,03 tỷ đồng, Saigontel mới hoàn thành khiêm tốn 8,5% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Được biết, trước đó trong năm 2022, Saigontel đặt kế hoạch kinh doanh tham vọng với doanh thu 2.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc năm tài chính, Công ty ghi nhận doanh thu 1.453,97 tỷ đồng, hoàn thành 58,16% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ghi nhận 107,65 tỷ đồng, hoàn thành 35,88% kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

6 tháng đầu năm 2023 ghi nhận dòng tiền âm kỷ lục 466,3 tỷ đồng, phải tăng vay nợ để bù đắp dòng tiền kinh doanh

Bên cạnh kinh doanh lao dốc, trong 6 tháng đầu năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của Saigontel ghi nhận âm 466,3 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 150,75 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 121,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 640,3 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Được biết, theo dữ liệu của Chứng khoán SSI, từ khi niêm yết năm 2008 tới năm 2022, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh âm vượt 466,3 tỷ đồng. Trong đó, năm dòng tiền âm lớn nhất là năm 2010 với giá trị âm 287,4 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của Saigontel tăng 11,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 648,8 tỷ đồng, lên 6.136,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.241,9 tỷ đồng, chiếm 36,5% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.575,1 tỷ đồng, chiếm 25,7% tổng tài sản; các khoản đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 1.373,3 tỷ đồng, chiếm 22,4% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 514,98 tỷ đồng, chiếm 8,4% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn tăng 16,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 319,9 tỷ đồng, lên 2.241,9 tỷ đồng; tồn kho tăng 16,8%, tương ứng tăng thêm 226,9 tỷ đồng, lên 1.575,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 33,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 640,4 tỷ đồng, lên 2.545,9 tỷ đồng và bằng 131% vốn chủ sở hữu (đầu năm chỉ bằng 102,5% vốn chủ sở hữu).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/8, cổ phiếu SGT giảm 50 đồng về 15.400 đồng/cổ phiếu.

Saigontel thành lập chi nhánh ở Thái Nguyên
CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, mã SGT - sàn HoSE) thông qua kế hoạch mở rộng thêm chi nhánh mới ở Thái Nguyên.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư