Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 11 năm 2020, 15:21:24
Nhà Thủ Đức: Lợi nhuận riêng tăng vọt, lợi nhuận hợp nhất giảm sâu
Chí Tín - 31/07/2020 17:13
 
Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH, sàn HoSE) vừa công bố báo tài chính riêng và hợp nhất quý II/2020.
Lợi nhuận hợp nhất tăng, nhưng dòng tiền kinh doanh của Nhà Thủ Đức bị âm rất nặng trong quý II/2020
Dòng tiền kinh doanh của Nhà Thủ Đức bị âm rất nặng trong quý II/2020

Lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính riêng quý II/2020 đạt hơn 34 tỷ đồng, tăng 188% so với lợi nhuận sau thuế quý II/2019.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 11,3 tỷ đồng, giảm 85,1% so với cùng kỳ.

Nhà Thủ Đức cho biết, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ tăng mạnh chủ yếu đến từ chuyển nhượng vốn tại Công ty quản lý kinh doanh chợ Nông sản Thủ Đức và Công ty phát triển nhà Phong Phú – Deawon Thủ Đức.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý II/2020 sụt giảm mạnh do chi phí tài chính tăng mạnh tới 108% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, Công ty chưa kịp ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ dự án đã triển khai bán hàng thành công như Centum Wealth (dự kiến sẽ ghi nhận vào cuối năm).

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2020, Nhà Thủ Đức đặt mục tiêu doanh thu 2.736 tỷ đồng, chỉ bằng 65,33% so với thực hiện năm 2019.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế mục tiêu mà doanh nghiệp này đặt ra vẫn cao bằng 217,25% so với thực hiện năm 2019,với giá trị kế hoạch đặt ra là 84,6 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý II/2020, Nhà Thủ Đức có vốn chủ sở hữu 2.552 tỷ đồng, nợ phải trả là 2.635 tỷ đồng.

Công ty có 41,7 tỷ đồng đầu tư chứng khoán kinh doanh, nhưng phải trích lập tới 30,3 tỷ đồng dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán kinh doanh. Ngoài ra, Công ty có 24 tỷ đồng trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi.

Trong diễn biến dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý II/2020 bị âm gần 128 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái dương 48,7 tỷ đồng.

CEO Nhà Thủ Đức: Đặt cọc mua đất mà không thành vì lộ thông tin
Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH) chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên vừa kết thúc lúc hơn 1...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư