Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 17 tháng 06 năm 2024,
Nha Trang hủy bỏ thu hồi đất tại Dự án Khu biệt thự Quốc Anh
Linh Đan - 18/05/2024 15:32
 
UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa hủy bỏ các quyết định liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với Dự án Khu biệt thự Quốc Anh.

UBND thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) vừa ban hành Quyết định hủy bỏ các quyết định thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Nha Trang liên quan đến Dự án Khu biệt thự Quốc Anh, xã Phước Đồng.

Theo đó, UBND thành phố Nha Trang hủy bỏ 11 quyết định liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với Dự án Khu biệt thự Quốc Anh.

Lý do hủy bỏ là UBND thành phố Nha Trang đã có Thông báo số 792/TB-UBND ngày 14/5/2024 về việc hủy bỏ Thông báo số 52/TB-UBND ngày 5/2/2016 và Thông báo số 352/TB-UBND ngày 27/4/2018 của UBND thành phố Nha Trang liên quan đến Dự án Khu biệt thự Quốc Anh (cụ thể là hủy bỏ thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án này).

Tại Thông báo số 792/TB-UBND ngày 14/5/2024, UBND thành phố Nha Trang cho biết, lý do hủy bỏ Thông báo số 52/TB-UBND ngày 5/2/2016 và Thông báo số 352/TB-UBND ngày 27/4/2018 của UBND thành phố Nha Trang là Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 79/QĐ-SKHĐT ngày 16/4/2024 quyết định chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với Dự án Khu biệt thự Quốc Anh.

Trước đó, tại Quyết định số 79/QĐ-SKHĐT ngày 16/4/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư đối với Dự án Khu biệt thự Quốc Anh (Đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang) do Công ty TNHH Quốc Anh NT làm chủ đầu tư.

Lý do chấm dứt hoạt động dự án theo điểm a, khoản 2, Điều 48, Luật Đầu tư: “Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3, Điều 47 của Luật này mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động”. Theo đó, Công ty TNHH Quốc Anh NT chưa khắc phục điều kiện ngừng hoạt động Dự án Khu biệt thự Quốc Anh theo Quyết định số 219/QĐ-SKHĐT ngày 6/12/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa yêu cầu Công ty TNHH Quốc Anh NT có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật; nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đầu tư số 37121000523 do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 28/11/2014 về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Năm ngoái, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động Dự án Khu biệt thự Quốc Anh và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của Dự án này.

Qua kiểm tra, rà soát bước đầu, UBND tỉnh nhận thấy, việc Dự án Khu biệt thự Quốc Anh chậm tiến độ thực hiện xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan từ phía nhà đầu tư.

Về nguyên nhân khách quan, Dự án Khu biệt thự Quốc Anh tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang thuộc các dự án đồi núi phải tạm dừng triển khai theo Thông báo số 555/TB-UBND ngày 4/12/2020 của UBND tỉnh. UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, trước đó, mặc dù Dự án đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhưng Dự án cũng đã tạm dừng triển khai để lập quy hoạch phân khu tại khu vực trên.

Đồng thời, Dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi đất theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 10/12/2014. Do đó, tại thời điểm hiện nay, nhà đầu tư không thể thực hiện các thủ tục tiếp theo của Dự án do Dự án chưa phù hợp với quy hoạch chung và các quy hoạch có liên quan.

Về nguyên nhân chủ quan, tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư chưa tích cực triển khai Dự án theo đúng tiến độ quy định. Do đó, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính 85 triệu đồng.

Khánh Hòa thống nhất thu hồi Dự án Khu biệt thự Quốc Anh
UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động Dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với Dự án Khu biệt thự Quốc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư