Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 02 năm 2023, 23:14:42
Nhận 330 tỷ đồng tiền bồi thường dự án, Cao su Phước Hòa vẫn chưa hoàn thành nửa kế hoạch năm
Thuận An - 11/10/2019 11:50
 
Riêng quý III, khoản tiền đền bù đất cho các dự án khu công nghiệp là 305,77 tỷ đồng.

CTCP Cao su Phước Hòa (mã PHR) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III của công ty mẹ với lợi nhuận tăng vọt nhờ khoản tiền bồi thường thực hiện dự án 330,9 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp cao su này còn nhận gần 113 tỷ đồng từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định. Lãnh đạo công ty cho biết riêng Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận khác xấp xỉ 329 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, Phước Hòa nhận 17 tỷ đồng lãi tiền gửi nhờ số dư tiền gửi tăng. Cổ tức và lợi nhuận được chia từ công ty con cũng tăng gần 70% lên 64 tỷ đồng.

Trong khi doanh thu tài chính và thu nhập khác tăng, hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp cao su này thực tế chỉ đi ngang. Doanh thu bán hàng riêng quý III giảm 13,5%. Biên lợi nhuận gộp cải thiện giúp lãi gôp vẫn nhích nhẹ. Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh giảm 7,7%, còn hơn 48 tỷ đồng.

Thu nhập khác và hoạt động tài chính là động lực chính đẩy lợi nhuận tăng vọt. Lợi nhuận trước thuế quý III đạt 383 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ. Tương tự năm trước, quý III là kỳ kinh doanh đóng góp đáng kể lợi nhuận. Lũy kế 9 tháng, Phước Hòa lãi trước thuế 523 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, Phước Hòa đặt mục tiêu doanh thu công ty mẹ đạt 2.192 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ là 1.246 tỷ đồng. Như vậy, sau ¾ chặng đường, kết quả kinh doanh của công ty mẹ mới hoàn thành  lần lượt 31,2% và 42%. So với mục tiêu tham vọng đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên, doanh nghiệp vẫn còn nhiệm vụ lớn phải thực hiện. Dù vậy, quý IV năm trước cũng là kỳ cao điểm mang về lợi nhuận cho doanh nghiệp.

KQKD Cao su Phước Hòa 9 tháng đầu năm
KQKD Cao su Phước Hòa 9 tháng đầu nămĐến cuối quý II, tổng tài sản Cao su Phước Hòa đạt 3.097 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn tài sản nằm tại công ty con (gần 950 tỷ đồng). Ngoài ra, doanh nghiệp cao su này còn đang sở hữu lượng tiền mặt hơn hơn 460 tỷ đồng, tương đương gần 15% tài sản. Nguồn vốn hiện chủ yếu vẫn là vốn tự có. Phước Hòa chỉ có khoản vay ngân hàng dài hạn hơn 65 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối quý III đạt 611 tỷ đồng, tương đương 45% vốn điều lệ. Ngoài ra, Phước Hòa còn có tới 773 tỷ đồng nằm tại quỹ đầu tư phát triển.

Cổ phiếu PHR của doanh nghiệp này tăng 3% lên 62.600 đồng/cp. Vốn hóa thị trường xấp xỉ 8.200 tỷ đồng. 

CTCP Cao su Phước Hòa (mã PHR) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III của công ty mẹ với lợi nhuận tăng vọt nhờ khoản tiền bồi thường thực hiện dự án 330,9 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp cao su này còn nhận gần 113 tỷ đồng từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định. Lãnh đạo công ty cho biết riêng khoản tiền đền bù đất cho các dự án khu công nghiệp riêng quý III là 305,77 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận khác xấp xỉ 329 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ. 
Ngoài ra, Phước Hòa nhận 17 tỷ đồng lãi tiền gửi nhờ  số dư tiền gửi tăng. Cổ tức và lợi nhuận được chia từ công ty con cũng tăng gần 70% lên 64 tỷ đồng. 
Theo báo cáo tài chính riêng của Phước Hòa, hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp cao su này thực tế chỉ đi ngang. Doanh thu bán hàng riêng quý II giảm 13,5%. Biên lợi nhuận gộp cải thiện giúp lãi gôp vẫn nhích nhẹ. Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh giảm 7,7%, còn hơn 48 tỷ đồng. 
Thu nhập khác và hoạt động tài chính là động lực chính đẩy lợi nhuận tăng vọt. Lợi nhuận trước thuế quý III đạt 383 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ. Tương tự năm trước, quý III là kỳ kinh doanh đóng góp đáng kể lợi nhuận. Lũy kế 9 tháng, Phước Hòa lãi trước thuế 523 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, so với mục tiêu tham vọng đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên, doanh nghiệp vẫn còn nhiệm vụ lớn phải thực hiện.
Phước Hòa đặt mục tiêu doanh thu công ty mẹ đạt 2.192 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ là 1.246 tỷ đồng. Như vậy, sau ¾ chặng đường, kết quả kinh doanh của công ty mẹ mới hoàn thành  lần lượt 31,2% và 42%.
Đến cuối quý II, tổng tài sản Cao su Phước Hòa đạt 3.097 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn tài sản nằm tại công ty con (gần 950 tỷ đồng). Ngoài ra, doanh nghiệp cao su này còn đang sở hữu lượng tiền mặt hơn hơn 460 tỷ đồng, tương đương gần 15% tài sản. Nguồn vốn hiện chủ yếu vẫn là vốn tự có. Phước Hòa chỉ có khoản vay ngân hàng dài hạn hơn 65 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối quý III đạt 611 tỷ đồng, tương đương 45% vốn điều lệ. Ngoài ra, Phước Hòa còn có tới 773 tỷ đồng nằm tại quỹ đầu tư phát triển. 
Cổ phiếu PHR của doanh nghiệp này tăng 3% lên 62.600 đồng/cp. Vốn hóa thị trường xấp xỉ 8.200 tỷ đồng. 

CTCP Cao su Phước Hòa (mã PHR) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III của công ty mẹ với lợi nhuận tăng vọt nhờ khoản tiền bồi thường thực hiện dự án 330,9 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp cao su này còn nhận gần 113 tỷ đồng từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định. Lãnh đạo công ty cho biết riêng khoản tiền đền bù đất cho các dự án khu công nghiệp riêng quý III là 305,77 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận khác xấp xỉ 329 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, Phước Hòa nhận 17 tỷ đồng lãi tiền gửi nhờ  số dư tiền gửi tăng. Cổ tức và lợi nhuận được chia từ công ty con cũng tăng gần 70% lên 64 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính riêng của Phước Hòa, hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp cao su này thực tế chỉ đi ngang. Doanh thu bán hàng riêng quý II giảm 13,5%. Biên lợi nhuận gộp cải thiện giúp lãi gôp vẫn nhích nhẹ. Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh giảm 7,7%, còn hơn 48 tỷ đồng.

Thu nhập khác và hoạt động tài chính là động lực chính đẩy lợi nhuận tăng vọt. Lợi nhuận trước thuế quý III đạt 383 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ. Tương tự năm trước, quý III là kỳ kinh doanh đóng góp đáng kể lợi nhuận. Lũy kế 9 tháng, Phước Hòa lãi trước thuế 523 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, so với mục tiêu tham vọng đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên, doanh nghiệp vẫn còn nhiệm vụ lớn phải thực hiện.

Phước Hòa đặt mục tiêu doanh thu công ty mẹ đạt 2.192 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ là 1.246 tỷ đồng. Như vậy, sau ¾ chặng đường, kết quả kinh doanh của công ty mẹ mới hoàn thành  lần lượt 31,2% và 42%.

Đến cuối quý II, tổng tài sản Cao su Phước Hòa đạt 3.097 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn tài sản nằm tại công ty con (gần 950 tỷ đồng). Ngoài ra, doanh nghiệp cao su này còn đang sở hữu lượng tiền mặt hơn hơn 460 tỷ đồng, tương đương gần 15% tài sản. Nguồn vốn hiện chủ yếu vẫn là vốn tự có. Phước Hòa chỉ có khoản vay ngân hàng dài hạn hơn 65 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối quý III đạt 611 tỷ đồng, tương đương 45% vốn điều lệ. Ngoài ra, Phước Hòa còn có tới 773 tỷ đồng nằm tại quỹ đầu tư phát triển.

Cổ phiếu PHR của doanh nghiệp này tăng 3% lên 62.600 đồng/cp. Vốn hóa thị trường xấp xỉ 8.200 tỷ đồng.

9 tháng, Vicem đạt 2.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế
9 tháng 2019, lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem), chưa tính chênh lệch tỷ giá cuối kỳ ước đạt 2.101 tỷ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư