Nhiều người sống đến 40 tuổi vẫn nhầm lẫn say nắng với đột quỵ
Say nắng chỉ xảy ra khi ở ngoài trời nắng, thân nhiệt người vượt 40 độ C. Đột quỵ có thể gặp ở bất kỳ nhiệt độ nào, đặc biệt là khi bước từ ngoài trời vào phòng máy lạnh, nguy cơ tử vong và tàn phế vô cùng nặng nề.

P.V

Bình luận của bạn về bài viết...