Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 30 tháng 05 năm 2024,
NHNN chính thức có hướng dẫn về tín dụng nông nghiệp công nghệ cao
Hà Tâm - 26/04/2017 06:57
 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 813/QĐ-NHNN về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Một số điểm đáng chú ý là: các ngân hàng được linh hoạt cơ cấu lại nợ, không bị tính dư nợ trung, dài hạn khi cho vay lĩnh vực này.

Cụ thể, theo Quyết định trên, lãi suất cho vay đối với các nhu cầu vốn ngắn, trung và dài hạn bằng đồng Việt Nam của khách hàng để thực hiện chương trình cho vay khuyến khích nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch với lãi suất cho vay thấp hơn từ 0,5%/năm đến 1,5%/năm so với mức lãi suất cho vay thông thường cùng kỳ hạn của NHTM, phù hợp với quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của NHNN.

Nguồn vốn cho vay chương trình do các NHTM cân đối từ nguồn vốn huy động trên thị trường để thực hiện. Mức cho vay do NHTM và khách hàng thỏa thuận phù hợp với quy định tại Điều 12 Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của NHNN.

Về tài sản bảo đảm cho khoản vay, NHTM và khách hàng thỏa thuận việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay hoặc không áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay phù hợp với quy định của pháp luật; Khách hàng vay vốn theo chương trình được sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay làm tài sản đảm bảo cho khoản vay theo quy định của pháp luật.

Quyết định cũng nêu rõ về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và cho vay mới. Theo đó, khách hàng khó khăn trong việc trả nợ vay do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng được NHTM chủ động xem xét: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ để phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng. Khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ, NHTM cho vay được giữ nguyên nhóm nợ 01 lần đối với một khoản nợ; Cho vay mới để phục hồi sản xuất – kinh doanh đối với khách hàng có dự án, phương án sản xuất – kinh doanh khả thi.

Căn cứ quy định hiện hành và khả năng tài chính của mình, NHTM xem xét thực hiện các biện pháp hỗ trợ khác (bao gồm cả miễn, giảm lãi vay, lãi quá hạn; ưu tiên thu nợ gốc trước thu nợ lãi sau) nhằm giúp khách hàng khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất – kinh doanh.

Quyết định của NHNN yêu cầu các NHTM dành nguồn vốn để cho vay các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch của khách hàng, tiết giảm chi phí hoạt động để giảm lãi suất cho vay, nhằm hỗ trợ khách hàng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch triển khai và có văn bản hướng dẫn cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch thống nhất trên toàn hệ thống. Đẩy mạnh công tác truyền thông về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch của ngân hàng; tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng đủ điều kiện được tiếp cận vốn vay, đảm bảo công khai, minh bạch.

Đặc biêt, NHNN - trên cơ sở kết quả cho vay và đề nghị của NHTM- sẽ xem xét quyết định việc loại trừ dư nợ cho vay trung, dài hạn theo chương trình của các NHTM khi tính tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn theo quy định của NHNN. 

Đối với người đi vay, NHNN yêu cầu khách hàng được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch quy định tại Quyết định này; Cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của NHTM và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã cung cấp; Sử dụng vốn vay đúng mục đích và thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng tín dụng, hoàn trả nợ gốc và lãi vay theo đúng quy định; Khách hàng chịu sự kiểm tra, giám sát của NHTM trong quá trình vay vốn, sử dụng vốn.

Các hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì NHTM và khách hàng tiếp tục thực hiện các nội dung trong hợp đồng tín dụng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm ký kết hợp đồng đó hoặc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng phù hợp với quy định tại Quyết định này.

Khách hàng quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 1 Quyết định này thuộc đối tượng hưởng chính sách tín dụng phục phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ thì sẽ đồng thời được hưởng các chính sách theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và chính sách theo Quyết định này.

Xác định tiêu chí cho vay nông nghiệp công nghệ cao
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa ban hành bộ tiêu chí về cho vay nông nghiệp công nghệ cao. Đây là cơ sở để các ngân hàng rót...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư