Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 15 tháng 04 năm 2024,
Những giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tại TP.HCM
Việt Dũng - 22/05/2021 09:08
 
UBND TP.HCM đã ban hành Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân từ 95% trở lên

Trong Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, UBND TP.HCM xác định việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021 của chính quyền các cấp trên địa bàn Thành phố. 

Quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công để kích thích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội khác.

Nhiều Dự án hạ tầng giao thông tại TP.HCM bị chậm tiến độ vì vướng giảm phóng mặt bằng (Ảnh: Việt Dũng)
Nhiều dự án hạ tầng giao thông tại TP.HCM bị chậm tiến độ vì vướng giảm phóng mặt bằng (Ảnh: Việt Dũng)


Mục đích của Chương trình này nhằm thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân năm 2021 từ 95% trở lên.

Để thực hiện được những yêu cầu trên, UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo.

Tham mưu UBND Thành phố phương án điều chỉnh, điều chuyển vốn giữa các dự án phù hợp với tiến độ thực tế, nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn. Đồng thời, tham mưu về việc ban hành quy định nhiệm vụ, trách nhiệm thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công; quy trình về lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư công của Thành phố.

Định kỳ báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công. Định kỳ trước ngày 06 hàng tháng, tổng hợp kết quả giải ngân của từng cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công để báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

UBND TP.HCM cũng giao Sở Tài chính theo dõi, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện việc nhập số liệu vào Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc tích hợp cho các dự án đã được giao kế hoạch vốn.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, cung cấp kịp thời số liệu và nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của thành phố giai đoạn 2021 - 2025 sau khi Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo.

Thực hiện công tác thẩm tra quyết toán dự án, kịp thời báo cáo UBND Thành phố các vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành có sử dụng ngân sách nhà nước.

Giao Kho bạc nhà nước Thành phố chỉ đạo hệ thống thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian 04 ngày làm việc; Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

Định kỳ trước ngày 02 hàng tháng báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công (tháng trước liền kề) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo; phối hợp Sở Tài chính đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện việc hoàn ứng theo quy định.

Sở Tài Nguyên và Môi trường phối hợp cùng Sở Tài chính, Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố khẩn trương tham mưu, trình UBND Thành phố phê duyệt đơn giá bồi thường đối với những dự án đã có quyết định đầu tư để làm cơ sở giải ngân.

UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện phải chỉ đạo và giám sát thường xuyên đối với các cơ quan chuyên môn trực thuộc. Chủ động phối hợp với các chủ đầu tư, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố nếu để chậm tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn.

UBND TP.Thủ Đức chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP.Thủ Đức thực hiện nhận bàn giao từ các Ban Quản lý khu vực Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức trước đây. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ tài liệu, hồ sơ, pháp nhân đối với dự án. Đảm bảo việc thi công công trình xuyên suốt, liên tục, không gián đoạn.

Riêng đối với chủ đầu tư các dự án, UBND TP.HCM yêu cầu tổ chức lập kế hoạch giải ngân cụ thể, chi tiết tiến độ thực hiện của từng phần việc trong từng dự án được giao kế hoạch năm 2021.

Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thi công công trình đúng tiến độ. Thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 04 ngày, kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định. Không để dồn thanh toán vào cuối năm (trừ các dự án thực hiện theo quy trình thanh toán theo quy định của nhà tài trợ).

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện về dự án trước UBND Thành phố nếu để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đối với dự án do cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

Đối với các dự án đã hết thời gian thực hiện nhưng chưa hoàn thành, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo đúng quy định.

Không được yêu cầu nhà thầu ứng trước vốn thực hiện khi chương trình, dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư, chưa được quyết định đầu tư hoặc chưa được bố trí kế hoạch vốn. 

Không tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu chưa được bố trí kế hoạch vốn, gây nợ đọng xây dựng cơ bản; phải có giải pháp tự cân đối nguồn vốn để xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng.

Phân nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu; các dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng…  gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo tham mưu đề xuất cho UBND Thành phố xem xét, giải quyết trước ngày 31/5/2021.

Thủ tướng sẽ giao ban trực tuyến toàn quốc đôn đốc giải ngân đầu tư công
Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư