Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 12 năm 2022, 07:13:52
Ninh Thuận hướng tới phát triển đột phá các ngành kinh tế biển
Hoàng Anh - 18/06/2020 11:50
 
Tỉnh Ninh Thuận đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành địa phương mạnh về biển, phát triển đột phá các ngành kinh tế biển.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, ông Lưu Xuân Vĩnh vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 5-3-2020 của Chính phủ ban hành kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo kế hoạch này, mục tiêu tổng quát đến năm 2030, đưa Ninh Thuận trở thành một trong những địa phương mạnh về biển; cơ bản đạt các tiêu chí về phát triển bền vững, từng bước hình thành văn hóa sinh thái biển, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; đảm bảo vệ sinh môi trường, ngăn chặn sạt lở bờ biển, bảo tồn và phát huy hệ sinh thái biển hiện có.

Về kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế biển giai đoạn 2021-2030 tăng bình quân 14-15%/năm; đến năm 2030 kinh tế biển chiếm 45-46% tổng sản phẩm nội tỉnh.

Tỉnh Ninh Thuận có nhiều tiềm năng về phát triển kinh tế biển.
Tỉnh Ninh Thuận có nhiều tiềm năng về phát triển kinh tế biển.

Về xã hội, đảm bảo ổn định dân số vùng biển đạt khoảng 256.000 người, thu nhập bình quân đầu người khu vực ven biển tăng từ 1,2 lần trở lên so với bình quân toàn tỉnh; 100% xã, phường, thị trấn ven biển đạt chuẩn nông thôn mới - đô thị văn minh; 100% dự án ven biển được quy hoạch, xây dựng theo hướng bền vững, sinh thái, có hệ thống xử lý nước thải, khí thải và chất rắn đạt tiêu chuẩn.

Ninh Thuận đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển đột phá về các ngành kinh tế biển theo thứ tự ưu tiên là năng lượng và các ngành kinh tế biển mới; du lịch và dịch vụ biển; công nghiệp ven biển; nuôi trồng và khai thác hải sản; kinh tế hàng hải; khai thác các tài nguyên khoáng sản biển.

Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận giao Sở Công Thương chủ trì khẩn trương xây dựng đề án thực hiện chủ trương phát triển Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước. Về phát triển du lịch gắn với các đô thị ven biển, giao Sở VHTT&DL tỉnh ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng các khu du lịch trọng điểm, vùng có tiềm năng phát triển du lịch biển như Bình Tiên – Vĩnh Huy, Bình Sơn – Ninh Chữ, Mũi Dinh – Cà Ná…

EVN đề nghị Bộ Công thương công khai danh sách dự án điện mặt trời đã được bổ sung quy hoạch tại Ninh Thuận
Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã vừa đề nghị Bộ Công thương công bố danh sách các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch phát...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư