Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 30 tháng 05 năm 2024,
Ninh Thuận xử phạt doanh nghiệp 600 triệu đồng vì vi phạm quy định bảo vệ môi trường
Sơn Thuận - 19/03/2024 15:04
 
Công ty Sản xuất - Chăn nuôi Chánh Phong bị xử phạt hành chính vì thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; nước thải có thông số coliform vượt quy chuẩn.

Ông Lê Huyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất - Chăn nuôi Chánh Phong (trụ sở tại xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận).

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, Công ty TNHH Sản xuất - Chăn nuôi Chánh Phong có các hành vi vi phạm hành chính tại Dự án Trại heo hậu bị Chánh Phong trong khoảng thời gian từ tháng 8/2021 (thời điểm Dự án bắt đầu hoạt động) cho đến tháng 4/2023 (thời điểm thanh tra và phát hiện các hành vi vi phạm).

Hai hành vi vi phạm gồm hành vi thứ nhất là thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt tại Quyết định số 2181/QĐ-UBND, ngày 17/11/2021.

Cụ thể, 6 hồ chứa nước sau xử lý chưa lót bạt HDPE hoặc bê tông chống thấm và xây dựng bể keo tụ kết hợp lắng không đúng vị trí theo quy trình xử lý nước thải chăn nuôi tập trung đã được phê duyệt.

Hành vi thứ hai là xả 546 m3 nước thải trong trường hợp lượng nước thải từ 400 m3 /ngày (24 giờ) đến dưới 600 m3 /ngày vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên.

Theo đó, kết quả đo đạc và phân tích mẫu nước thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi heo của Dự án được thu gom, xử lý và lưu chứa tại hồ chứa nước được lấy mẫu ngày 14/4/2023, so sánh với QCVN 62-MT:2016/BTNMT, cột B; cho thấy thông số coliform có giá trị 240.000 MPN/100 ml, vượt 48 lần.

Hành vi vi phạm được phát hiện căn cứ trên phiếu kết quả phân tích số 282.2023/TTQTNVMT, ngày 20/4/2023 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường.

Với các vi phạm trên, UBND tỉnh Ninh Thuận xử phạt Công ty TNHH Sản xuất - Chăn nuôi Chánh Phong với tổng số tiền 600 triệu đồng bao gồm 60 triệu đồng đối với hành vi thứ nhất, hành vi thứ hai là 440 triệu đồng (bao gồm 180 triệu đồng do phạt tăng thêm 50% đối với thông số coliform vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 lần trở lên).

Ngoài xử phạt hành chính, UBND tỉnh Ninh Thuận còn đình chỉ hoạt động nguồn phát sinh nước thải chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường tại 6 hồ chứa nước thải sau xử lý của cơ sở trong thời gian 3 tháng.

Công ty TNHH Sản xuất - Chăn nuôi Chánh Phong còn buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định  (trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định) và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm.

UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, Công ty TNHH Sản xuất - Chăn nuôi Chánh Phong  cũng được áp dụng tình tiết giảm nhẹ do Công ty này đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả, tự nguyện khắc phục hậu quả; tự  nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính.

Được biết, Dự án Trại heo hậu bị Chánh Phong của Công ty TNHH Sản xuất - Chăn nuôi Chánh Phong nằm trong danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra tiến hành trong năm 2023 (tại Quyết định số 5603) của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận.

Khánh Hòa xử phạt chủ đầu tư Dự án Nhà máy nước Sơn Thạnh 120 triệu đồng
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cấp thoát nước Sơn Thạnh không đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư