Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 12 năm 2022, 16:30:44
Nợ xấu tăng sau kiểm toán: Ngân hàng nói gì?
Vân Linh - 03/09/2020 16:36
 
Nam A Bank vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 sau soát xét, nợ xấu của Ngân hàng tăng so với báo cáo tự lập trước đó.

Cụ thể, sau kiểm toán, nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) của Nam A Bank lên gấp gần 5 lần so với trước soát xét, lên mức 1.535 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) và nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) lần lượt giảm 6% và 27% so với trước kiểm toán, dẫn đến tổng nợ xấu của Nam A Bank tăng 81%, lên mức gần 2.259 tỷ đồng.

Với nợ nghi ngờ tăng mạnh, dư nợ cho vay khách hàng của Nam A Bank cũng tăng thêm hơn 1.904 tỷ đồng, tương đương tăng 3% so với trước kiểm toán. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 1,66% lên mức 2,93% sau kiểm toán.

Tuy nợ nhóm 4 tăng sau kiểm toán, song lợi nhuận của Nam A Bank không thay đổi sau kiểm toán. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Nam A Bank nửa đầu năm 2020 vẫn ở mức gần 201 tỷ đồng và 160 tỷ đồng, lần lượt giảm 55% và 54% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Nam A Bank tăng gấp 6,2 lần, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, lên hơn 276 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Nam A Bank đã chú trọng củng cố hoạt động, tập trung mọi nguồn lực với hàng loạt chương trình đồng hành “chia khó” cùng khách hàng ảnh hưởng dịch Covid 19.

Theo ông Trần Ngọc Tâm, tính đến hết tháng 7/2020 Ngân hàng đã tái cơ cấu cho khách hàng ảnh hưởng dịch Covid-19, với dư nợ hơn 10.000 tỷ đồng và tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nợ vay cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch.

Trong đó, phải kể đến ở lĩnh vực du lịch, bất động sản ảnh hưởng của dịch Covid-19 nặng nề hơn nên theo lãnh đạo của Nam A Bank, các khoản vay cũng nhanh chóng chuyển nhóm nợ, do khách hàng gặp khó trước tác động của đại dịch.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chủ trương của Ngân hàng Nhà nước, Nam A Bank đã triển khai nhiều gói giải pháp tài chính hỗ trợ khách hàng và kéo dài đến hết năm 2020. 

Nam A Bank chốt niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE cuối năm 2020
Kế hoạch năm 2020 của Ngân hàng TMCP Nam Á là tăng vốn lên 7.000 tỷ đồng; chia cổ tức 14,65%; niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán TP.HCM (HoSE) và...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư