Đặt mua báo in| Ngày 19 tháng 08 năm 2022, 12:55:39
Nova Land chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Địa ốc Vạn Phát
Chí Tín - 15/11/2019 17:13
 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Nova (Nova Land, mã NVL, sàn HoSE) vừa thông qua Nghị quyết chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Địa ốc Vạn Phát.
tổng số tiền đầu tư tài chính dài hạn của Nova Land tính đến 30/9/2019 là hơn 5.600 tỷ đồng
Tổng số tiền đầu tư tài chính dài hạn của Nova Land tính đến 30/9/2019 là hơn 5.600 tỷ đồng

Theo đó, Nova Land sẽ chuyển nhượng toàn bộ gần 27,45 triệu cổ phần tại Địa ốc Vạn Phát. Số cổ phần trên tương đương 274,5 tỷ đồng tính theo mệnh giá, tương ứng với 49% vốn điều lệ.

Theo báo cáo tài chính quý III/2019, tổng số tiền đầu tư tài chính dài hạn của Nova Land tính đến 30/9/2019 là hơn 5.600 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là các khoản đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết.

Về kinh doanh, doanh thu thuần quý III/2019 của Nova Land là 1.506 tỷ đồng (cùng kỳ là 2.443 tỷ đồng); doanh thu thuần lũy kế 9 tháng là 9.551 tỷ đồng (cùng kỳ là 6.733 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý III/2019 là 287 tỷ đồng (cùng kỳ là 667 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm là 1.074 tỷ đồng (cùng kỳ là 1.412 tỷ đồng).

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) trong quý III/2019 là 311 đồng (cùng kỳ là 745 đồng); lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 là 1.148 đồng (cùng kỳ là 1.517 đồng).

Nova Land góp vốn vào Bất động sản Vạn Phát
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Địa ốc Nova (Nova Land, mã NVL, sàn HOSE) đã có Nghị quyết góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Bất động...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư