Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 07 năm 2024,
OCB: Lợi nhuận cả năm 2021 tăng 25%
T.L - 26/01/2022 14:44
 
Sau khi trừ chi phí và trích lập, lợi nhuận trước thuế năm 2021 của OCB đạt 5.518 tỷ đồng, tăng gần 25% so với cùng kỳ.

Ngân hàng TMCP Phương Đông vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2021. Trong quý, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 2.673 tỷ đồng, giảm 275 tỷ đồng so với cùng kỳ (giảm 9,3% so với cùng kỳ).

Trong đó, lợi nhuận từ mảng cốt lõi là tín dụng là 1.531 tỷ đồng; Lãi thuần từ dịch vụ đạt 315 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 522 tỷ đồng.

Hai mảng kinh doanh khởi sắc là ngoại hối (lãi 46 tỷ đồng, tăng 56%) và mua bán chứng khoán kinh doanh (lãi 104 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ).

Do trích lập dự phòng rủi ro tăng nhẹ so nên lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 1.750 tỷ đồng, giảm  8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm, tổng thu nhập hoạt động của OCB vẫn đạt 8.919 tỷ đồng, tăng 11,2%. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 14,1% và chiếm 64%% tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối gần 100 tỷ đồng, tăng hơn 5%; Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 203 tỷ đồng, tăng 56%; Lãi thuần từ hoạt động khác đạt 400 tỷ, tăng gần gấp đôi so với năm trước.

Hai mảng kinh doanh kém khả quan là dịch vụ và mua bán chứng khoán đầu tư. Cụ thể, lãi thuần từ dịch vụ còn 784 tỷ đồng, giảm 6,6%; Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 1.744 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Tính cả năm, ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro 997 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí và trích lập, lợi nhuận trước thuế năm 2021 của OCB đạt 5.518 tỷ đồng, tăng gần 25% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 31/12, nợ xấu của OCB là 1,32%, giảm so với mức 1,42% cuối năm 2020. Trong đó, nợ nhóm 3 và nhóm 4 giảm nhưng nợ nhóm 5 lại tăng mạnh.

Hiện ngân hàng có tổng tài sản 184.491 tỷ đồng, tăng 21% so với cuối năm 2020. Dư nợ cho vay và tiền gửi khách hàng tăng lần lượt 14,4% và 13,3% lên gần 102 nghìn tỷ và gần 99 nghìn tỷ.

Cán bộ nhân viên OCB chuẩn bị nhận 5 triệu cổ phiếu ESOP
Ngân hàng Phương Đông (OCB) dự kiến sẽ thực hiện chào bán 5 triệu cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên trong quý I năm nay.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư