Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 15 tháng 07 năm 2024,
Ocean Group thu hồi được 134,6 tỷ đồng công nợ đã trích lập dự phòng
Chí Tín - 30/10/2019 21:14
 
Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, mã OGC, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2019. Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý III/2019 đạt 112 tỷ đồng.
Sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2019, Ocean Group cũng đã thực hiện tái cơ câu nhân sự tại các đơn vị thành viên
Sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2019, Ocean Group cũng đã sắp xếp lại nhân sự tại các đơn vị thành viên

Ocean Group cho biết, Công ty đã thu hồi được khoảng 134,6 tỷ đồng từ tổ chức và cá nhân. Đây là những khoản phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng trong các năm trước. Đồng thời, các khoản trích lập dự phòng công nợ quá hạn thanh toán cũng giảm mạnh so với các kỳ trước.

Cụ thể, các khoản dự phòng ghi nhận trong 9 tháng năm 2019 là 6 tỷ đồng, trong khi các khoản này trong năm 2018 và năm 2017 với số tiền lần lượt là 132 tỷ đồng và 837 tỷ đồng.

Lượng tiền mặt ghi nhận tại ngày 30/9/2019 khoảng trên 556 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty này cho biết cũng đang có kế hoạch thoái vốn tại một số dự án và các khoản đầu tư để tái cơ cấu các khoản công nợ, tập trung đủ nguồn lực cho việc khởi động lại các dự án đầu tư và phát triển các ngành nghề chính của Tập đoàn.

Trước đó theo Báo cáo Tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2019 (BCTC Hợp nhất), khoản phải thu của Tập đoàn lên tới hơn 5.500 tỷ đồng và hầu hết là các khoản nợ khó đòi;Các khoản phải trả trên3.000 tỷ đồng. Tất cả khoản phải thu/phải trả nêu trên đều phát sinh từ những năm 2013-2014. Công ty đã trích lập dự phòng khoảng 4.500 tỷ -thể hiện trên Báo cáo Tài chính từ năm 2015 đến nay.

Trong đánh giá của đơn vị kiểm toán nhấn mạnh, sau khi đưa ra loạt ý kiến ngoại trừ, tại thời điểm chốt dữ liệu lập Báo cáo tài chính ngày 30/6/2019, tài sản ngắn hạn của Ocean Group nhỏ hơn nợ ngắn hạn và lỗ lũy kế tới 2.873 tỷ đồng.

Gần đây,Hội đồng quản trị Ocean Group đã rà soát, xem xét và công bố chủ trương thoái vốn, chuyển nhượng cổ phiếu,các dự án không hiệu quả, các khoản đầu tư cổ phiếu,góp vốn tại cáclĩnh vực không nằm trong hoạt động chính của Công ty để tập trung trả nợ các tổ chức tín dụng, các nhà cung cấp…

Ocean Group đã cơ cấu được khoản phải thu từ khách hàng bằng việc thu hồi công nợ đủ để mua gần 8,7 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ đại Dương (OCH), tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu OCH của Ocean Group từ 56,5% lên 59,85%.

Ocean Group: Khép lại vụ kiện của công ty ông Hà Văn Thắm
Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, mã OGC, sàn HOSE) cho biết Toà án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên huỷ Quyết định sở thẩm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư